Show simple item record

Design of Methodology for Implementation of ISMS

dc.contributor.advisorOndrák, Viktorcs
dc.contributor.authorDokoupil, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:46:52Z
dc.date.available2019-04-03T21:46:52Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationDOKOUPIL, O. Návrh metodiky pro zavedení ISMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other90941cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60730
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro zavedení ISMS, tedy systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System). V teoretické části jsou popsány základní principy a postupy při zpracování této oblasti, včetně normativních a právních – legislativních aspektů. V další části je provedena analýza současného stavu v organizaci, na jejímž základě je v praktické části vypracován samotný návrh včetně ekonomického zhodnocení projektu a přínosů případné implementace.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with the design of methodology for implementation of ISMS (Information Security Management System). The theoretical part describes the basic principles and procedures for processing of this domain, including normative and legal - legislative aspects. The next section is an analysis of the current state of the organization. On its basis the practical part is drafted, including an economic evaluation of the project and possible benefits of implementation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectISMScs
dc.subjectsystém řízení bezpečnosti informacícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectPDCAcs
dc.subjectnormacs
dc.subjectISO/IEC 27000cs
dc.subjectISMSen
dc.subjectinformation security management systemen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectrisken
dc.subjectPDCAen
dc.subjectstandarden
dc.subjectISO/IEC 27000en
dc.titleNávrh metodiky pro zavedení ISMScs
dc.title.alternativeDesign of Methodology for Implementation of ISMSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2016-06-17-13:23:50cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid90941en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:14:09en
sync.item.modts2021.11.12 17:48:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSedlák, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: Odpovězeno Otázky oponenta: Odpovězeno Mgr. Novotná: Heslová politika ve společnosti. Odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record