Show simple item record

Modifying of a passenger car door hinge

dc.contributor.advisorPíštěk, Václavcs
dc.contributor.authorČermáková, Kláracs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:41Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:41Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationČERMÁKOVÁ, K. Úprava závěsu bočních dveří osobního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92057cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60748
dc.description.abstractÚvodní část této diplomové práce poskytuje náhled do problematiky závěsů bočních dveří osobního automobilu. Praktická část práce se již zabývá úpravou stávajícího low-cost závěsu bočních dveří. Nejprve je zvolen materiál, který umožní snížení hmotnosti závěsu při zachování požadovaných mechanických vlastností. Následuje detailní popis modelu závěsu, který byl vytvořen v softwarovém programu Catia. V další části práce je popsáno tepelné zpracování a povrchová úprava závěsu, které zajistí jeho výsledné vlastnosti. Pro kontrolu pevnosti závěsu byl v programu Ansys simulován trhací test a test stability závěsu. Následně je poskytnut záznam z konzultace sériové vyrobitelnosti závěsu a uvedeny nástřihové plány. K závěru je navržen postup montáže závěsu. Poslední část práce tvoří porovnání vytvořeného závěsu se dvěma obdobnými plechovými závěsy bočních dveří.cs
dc.description.abstractThis thesis introduces issues of passenger car side-door hinges. Practical part of this thesis deals with modifying the current low-cost side-door hinge for Edscha Automotive Kamenice s.r.o. First, material was chosen to decrease weight while maintaining the required mechanical properties. Then follows the detail design of the hinge model, which was created in the software program Catia. Heat and surface treatments are described. Both treatments ensures the hinge's final features. To verify the strength of the hinge, tensile and sag test was simulated in Ansys. Subsequently, record from the consultation of the hinge's manufacturability in series and the hinge’s cutting plans are provided. At the end of the thesis, the assembling procedure is suggested. Final part of the thesis compares the developed low-cost hinge against two similar side door hinges.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzávěs bočních dveřícs
dc.subjecttrhací testcs
dc.subjectzatěžovací testcs
dc.subjectnástřihový pláncs
dc.subjectmontážní postupcs
dc.subjectside door hingeen
dc.subjecttensile testen
dc.subjectsag testen
dc.subjectcutting planen
dc.subjectassembling procedureen
dc.titleÚprava závěsu bočních dveří osobního automobilucs
dc.title.alternativeModifying of a passenger car door hingeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2016-06-20-11:44:17cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92057en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:09:04en
sync.item.modts2020.03.31 19:33:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKozman, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Zdeněk Hinner (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila komisi se svojí diplomovou prací, zadáním, cíli práce a metodami pomocí, kterých cílů dosáhla. Následně odpověděla na otázky oponenta. V diskuzi k diplomové práci odpovídala na následující otázky komise: - jak jsou závěsy dveří dimenzovány z hlediska pevnosti - jaké jsou kvalitativní požadavky na závěs dveří a jak je hodnoceno jejich splnění - z jakého důvodu je nižší hmotnost závěsu dveří výhodná - jaký je reálný počet cyklů pro posouzení unavové životnosti součástics
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record