Show simple item record

Design of Biogas Cleaning Technology

dc.contributor.advisorLisý, Martincs
dc.contributor.authorŠrámek, Zbyněkcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:25:21Z
dc.date.available2018-10-21T20:25:21Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠRÁMEK, Z. Návrh technologie čištění bioplynu pro pohon vozidel pomocí membránové separace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92989cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60761
dc.description.abstractTato práce má za úkol navrhnout vhodnou technologii čištění bioplynu tak, aby jejím výstupem bylo ekvivalentní a plnohodnotné palivo pro pohon vozidel. První část má za cíl seznámit čtenáře s problematikou čištění bioplynu a uvádí čtenáře do probírané tématiky. Ve druhé části je podrobně popsána konkrétní technologie čistění bioplynu, metoda membránové separace. Třetí část práce je zaměřena na možnosti využití bioplynu v podmínkách České republiky. Čtvrtá kapitola řeší aplikaci technologie membránové separace bioplynu do stávající bioplynové stanice. Poslední část práce je zaměřena na zvolení a návrh vhodného dmychadla, které dopraví surový bioplyn ze společné strojovny fermentorů do výzkumného kontejneru.cs
dc.description.abstractThesis aims to design suitable technology for biogas treatment so that its output can be used as a fully equivalent fuel for vehicles. First part introduces reader into an area of biogas treatment. Second part describes in detail chosen method, technology of membrain separation. In third part, current conditions in Czech republic were discussed. Fourth part adresses the aplication of membrane technology into existing biogas station via side-standing reaserch container. The end of the thesis is focused on selection and proper desing of blower, which will be transporting raw biogas from biogas fermenters into research container.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMembránová separacecs
dc.subjecttechnologie Membraincs
dc.subjectbioplyncs
dc.subjectbioCNGcs
dc.subjectbioplynová stanicecs
dc.subjectvýzkumný kontejnercs
dc.subjectnávrh dmychadla.cs
dc.subjectMembrane separationen
dc.subjectMembrain technologyen
dc.subjectbiogasen
dc.subjectbioCNGen
dc.subjectbiogas stationen
dc.subjectresearch containeren
dc.subjectblower design.en
dc.titleNávrh technologie čištění bioplynu pro pohon vozidel pomocí membránové separacecs
dc.title.alternativeDesign of Biogas Cleaning Technologyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-16-12:17:24cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92989en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:37:24en
sync.item.modts2019.05.18 08:35:25en
dc.contributor.refereeMilčák, Pavelcs
dc.contributor.refereeMilčák, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record