Show simple item record

Engine Diagnostic

dc.contributor.advisorSvída, Davidcs
dc.contributor.authorHoleš, Cyrilcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:25Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:25Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHOLEŠ, C. Diagnostika pohonných jednotek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other89101cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60794
dc.description.abstractDiplomová práca je zameraná na stanovenie metodiky diagnostiky pohonných jednotiek u vozidiel so systémom vysokotlakového vstrekovania paliva common rail. V prvej časti je popísaná komunikácia diagnostických zariadení s riadiacimi jednotkami a common rail systém vznetových motorov. V ďalšej časti je stanovený postup získavania, spracovania a analýzy dát pomocou vybraného diagnostického zariadenia a programovacieho prostredia. Následne je z výsledkov definovaný ekvivalent elektronickej regulácie množstva vstrekovaného paliva slúžiaci na výskumné, či servisné účely a ďalšie doplnkové pozorovania.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on determining the methodology of engine diagnostics for vehicles with common rail direct fuel injection. The first section describes the communication between the diagnostic tools and control units, and the common rail system for diesel engines. The next section specifies the procedure for the acquisition, processing and analysis of data using selective diagnostic tools along with software in a numerical computing environment. Subsequently, from the results, the equivalent electronic control of the fuel injection quantity is established for the purpose of research, vehicle servicing. The results may also allow for additional observations to be made.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDiagnostikacs
dc.subjectCANcs
dc.subjectOBDcs
dc.subjectcommon railcs
dc.subjectriadiaca jednotkacs
dc.subjectmeraniecs
dc.subjectdátacs
dc.subjectpalivové mapycs
dc.subjectDiagnosticsen
dc.subjectCANen
dc.subjectOBDen
dc.subjectcommon railen
dc.subjectelectronic control uniten
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectdataen
dc.subjectfuel mapsen
dc.titleDiagnostika pohonných jednotekcs
dc.title.alternativeEngine Diagnosticen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2016-06-13-11:33:28cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid89101en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:45:01en
sync.item.modts2020.03.30 20:43:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBeran, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Zdeněk Hinner (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí diplomovou prací, zadáním, cíli práce a metodami pomocí, kterých cílů dosáhnul. Následně odpověděl na otázky oponenta. V diskuzi k diplomové práci odpovídal na následující otázky: - jaké druhy emisí jsou klíčové u vznětových motorů - jaké systémy se používají pro jejich snížení - jakým způsobem byl zohledněn vliv teploty motoru na dávku vstřikovaného paliva - jaký má motor měřeného vozidla kompresní poměrcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record