Show simple item record

Thermal-Mechanical Analysis of the Cylinder of the Four-stroke Engine

dc.contributor.advisorDlugoš, Jozefcs
dc.contributor.authorPtáček, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:10:25Z
dc.date.available2019-05-17T06:10:25Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPTÁČEK, P. Termálně-strukturální analýza válce čtyřdobého spalovacího motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other89150cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60834
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na sestavení výpočtového modelu řešeného pomocí metody konečných prvků a zjištění míry vlivu jednotlivých zatížení způsobujících deformaci válce čtyřdobého spalovacího motoru. Nejprve je provedena rešerše výpočtového modelování tepelně-strukturální analýzy vložky válce a možností ověření výsledků analýzy. Následně je sestaven výpočtový model a stanovena velikost radiální deformace vložky válce způsobená utažením hlavových šroubů a teplotou plynů. V závěru práce je provedena analýza časového průběhu deformace válce během 1 cyklu motoru způsobená tlakem plynů.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on creating a finite element method model of a four-stroke engine with a purpose to determine an impact on cylinder bore distortion caused by several types of loading. Introduction of this work covers research of possibilities in modelling thermal-structural analysis of cylinder liner and verifications of the analysis results. An Ansys model was further created and cylinder liner radial deformation caused by head bolts tightening and thermal loading coming from combustion was determined. Finally, a whole engine working cycle was simulated with a gas pressure loading and its final impact on the total cylinder liner radial deformation was defined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVložka válcecs
dc.subjectblok motorucs
dc.subjectpředpětí šroubůcs
dc.subjectMKPcs
dc.subjecttepelná analýzacs
dc.subjectstrukturální analýzacs
dc.subjectCylinder lineren
dc.subjectengine blocken
dc.subjectbolt pretensionen
dc.subjectFEMen
dc.subjectthermal analysisen
dc.subjectstructural analysisen
dc.titleTermálně-strukturální analýza válce čtyřdobého spalovacího motorucs
dc.title.alternativeThermal-Mechanical Analysis of the Cylinder of the Four-stroke Engineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2016-06-13-15:09:41cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid89150en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:40:53en
sync.item.modts2020.03.30 15:31:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRaffai, Petercs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rudolf Franz (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Marek Slovák (člen)cs
but.defenceŠtudent zoznámil odbornú komisiu so svojou diplomovou prácou (zadanie, ciele, riešenie, výsledky a záver). Následne zodpovedal otázky oponenta uvedené v Oponentnom posudku. Ďalšie doplňujúce otázky k diplomovej práci boli: - Aké doporučenia z diplomovej práce vyplývajú? - Prečo nebola analýza simulovaná ako prechodová?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record