Show simple item record

Platform trailer chassis

dc.contributor.advisorHejtmánek, Petrcs
dc.contributor.authorHuf, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:25:36Z
dc.date.available2018-10-21T20:25:36Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHUF, J. Rám valníkového přívěsu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92188cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60866
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá napěťovou analýzou tandemového valníkového přívěsu TVL10. První část práce se věnuje popisu přívěsů a jejich částí. Druhá část představuje a hodnotí výsledky měření zrychlení a vibrací působících na přívěs a především se zabývá konkrétním rámem tandemového přívěsu. Je zde obsažena analýza stávající konstrukce, návrh úprav a napěťový výpočet a zhodnocení nově navržené konstrukce rámu. Diplomová práce je vytvořena ve spolupráci se společností PANAV, a.s.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with stress analysis of tandem platform trailer TVL10. The first part is devoted to description of trailers and their parts. The second part presents and evaluates the results of measuring acceleration and vibration of the trailer, and it describes the concrete chassis of a tandem trailer. There is included an analysis of the existing structure, design modifications and stress calculation and evaluation of newly designed chassis structure. The thesis is developed in cooperation with PANAV, a.s.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectValníkový přívěscs
dc.subjectrámcs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectvibracecs
dc.subjectMKP analýzacs
dc.subjectPlatform traileren
dc.subjectchassisen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectvibrationen
dc.subjectFEM analysisen
dc.titleRám valníkového přívěsucs
dc.title.alternativePlatform trailer chassisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-14-10:22:55cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92188en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:00:51en
sync.item.modts2020.03.31 16:09:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFojtášek, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen) Ing. Zdeněk Novosad (člen)cs
but.defenceStudent seznámil odbornou komisi se svojí diplomovou prací (zadání, cíle, řešení, výsledky a závěr). Následně zodpověděl otázky oponenta uvedené v Oponentském posudku. Další doplňující otázky k diplomové práci byly: - Vysvětlete jednotku zmíněnou v diplomové práci u nárustu tlaku. - Popište zatížení u stávajícího rámu. - Jaký je rozdíl mezi přívěsem a návěsem? - Jaká může být maximální délka soupravy? - Jak je držena náprava? - Co je to panhartská tyč?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record