Show simple item record

Flaring the End of a Tube Under Static and Dynamic Conditions

dc.contributor.advisorPeterková, Evacs
dc.contributor.authorŠrefl, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:40:08Z
dc.date.available2018-10-21T16:40:08Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠREFL, M. Rozšiřování konce trubky za statických a dynamických podmínek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92466cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60868
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na rozšiřování konců trubek zhotovených z materiálu 1.4031 do tvaru kužele za kvazistatických a dynamických podmínek. Cílem zkoumání je analýza napěťově deformačního stavu v tvářené oblasti za daných procesních podmínek. Jako technologická zkouška pro rozšiřování konců trubek je užita metoda nasouvání trubky na nepohyblivý trn a pro měření deformací byl použit 3D optický systém ARAMIS. V práci je detailně popsán experiment prováděný za kvazistatických podmínek, jehož výsledky přinesly zajímavé poznatky. V rámci řešení předkládané práce byly navrženy a podrobně popsány konstrukční návrhy a výroba experimentálních nástrojů navržených pro realizaci technologických zkoušek za kvazistatických a dynamických podmínek. Zkoumání z hlediska chování trubky za dynamických podmínek tváření je v této práci realizováno do fáze ověření funkčnosti nástroje. Vlastní analýza tvářecího procesu je plánována v rámci řešení další diplomové práce.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on expanding the ends of the tubes made of 1.4031 material into a cone shape for quasi-static and dynamic conditions. The aim of the research is the analysis of stress-strain condition in the area formed under the process conditions. As a technology test for expanding tubes is used a method of pushing the tube at a stationary mandrel and deformation measurement was done by 3D optical system ARAMIS. In the thesis is described in detail an experiment carried out under quasi-static conditions, the results of which yielded interesting findings. In the framework of the present study were designed and detailed engineering design and production tools designed for experimental realization of technological tests for quasi-static and dynamic conditions. Exploration in terms of the behavior of tube under dynamic conditions forming in this thesis is carried out in phase functional verification tools. The analysis of the forming process is planned in the framework of the next thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozšiřovánícs
dc.subjecttrubkacs
dc.subjectARAMIScs
dc.subjectocel 1.4031cs
dc.subjectnapěťově deformační stavcs
dc.subjectExpandingen
dc.subjecttubeen
dc.subjectARAMISen
dc.subjectsteel 1.4031en
dc.subjectstress-strain conditionen
dc.titleRozšiřování konce trubky za statických a dynamických podmínekcs
dc.title.alternativeFlaring the End of a Tube Under Static and Dynamic Conditionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-22-13:32:03cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92466en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:37:52en
sync.item.modts2019.05.18 04:43:02en
dc.contributor.refereeSamek, Radkocs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record