Show simple item record

Ecodesign and its influence on the design of production machines

dc.contributor.advisorZahálka, Jiřícs
dc.contributor.authorSovják, Richardcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:24:19Z
dc.date.available2019-05-17T13:24:19Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSOVJÁK, R. Ecodesign a jeho vliv na konstrukci výrobních strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other89221cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60985
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na zpracování soupisu legislativních předpisů, nařízení a norem ovlivňující výrobní stroje. Obsahuje přehled nástrojů pro posuzování životního cyklu výrobků za pomocí metodik ecodesignu a shrnuje současný přístup výrobců výrobních strojů v oblasti zvyšování energetické účinnosti jejich výrobků. Zahrnuje nové konstrukční a koncepční řešení výrobních strojů včetně nových technologií obrábění. Představuje výhody virtuálního prototypování, aditivních technologií, optimalizace, verifikace dráhy nástroje a simulace řezných sil. Výsledkem je ucelený přehled faktorů ovlivňující ecodesign výrobních strojů.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on processing regulatory legislative standards applying to production machines. It provides an overview of tools for assessing the life cycle of products using the methods of eco-design and summarizes the current approach manufacturers of production machinery in improving the energy efficiency of their products. It includes new design and conceptual design of production machinery including new machining technologies. It presents the advantages of virtual prototyping, additive technologies, optimization, toolpath verification and simulation of cutting forces. The result is a comprehensive overview of the factors affecting the eco design of production machines.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEcodesigncs
dc.subjectLCAcs
dc.subjectlegislativní nařízenícs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectnástroje ecodesignucs
dc.subjectvýrobní strojecs
dc.subjectEcodesignen
dc.subjectLCAen
dc.subjectdirectiveen
dc.subjectoptimisationen
dc.subjectecodesign toolsen
dc.subjectproduction machinesen
dc.titleEcodesign a jeho vliv na konstrukci výrobních strojůcs
dc.title.alternativeEcodesign and its influence on the design of production machinesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-22-10:39:15cs
thesis.disciplineStavba strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid89221en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:37:34en
sync.item.modts2020.03.30 21:49:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTůma, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record