Show simple item record

Design and verification of low temperature parts of UHV SEM/SPM stage

dc.contributor.advisorUrban, Pavelcs
dc.contributor.authorPola, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:24:20Z
dc.date.available2019-05-17T13:24:20Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPOLA, T. Návrh a ověření funkce nízkoteplotních částí stolku UHV SEM/SPM mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other93204cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61010
dc.description.abstractPráce se zabývá experimentálním ověřením navržených nízkoteplotních částí stolku UHV SEM/SPM mikroskopu, který pracuje za proměnných teplot 20 K až 700 K, a jejich optmalizací na základě výsledků měření. Je ověřena zejména funkčnost tepleně izolační podložky (InBallPad), vliv délky a kontaktování braidu na dosažitelnou minimální teplotu. Dále je prověřena kvalita zrealizovaného uchycení paletky se vzorkem na braidem chlazeném držáku vzorku pomocí dvou přítlačných pružin a vliv kontaktních odporů na dosažitelnou minimální teplotu. Práce též obsahuje výpočetní model pro odhad časů prochlazování a dosažitelné teploty. V závěru práce jsou navrženy experimenty, které by pomohly objasnit některé z pozorovaných neočekávaných jevů.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on experimental verification and experimental-based improvements of designed low temperature parts of stage of the UHV SEM/SPM microscope, which operates in temperature range from 20 K to 700 K. The main focus is on the functionality verification of thermal insulation pad (InBallPad) as well as on the effect of length and contact quality of braid on minimal achievable temperature. The contact quality of sample holder with sample carrier realized with two springs is investigated together with influence of thermal contact resistances on achievable temperature. The thesis also contains a calculation model used for cooldown times and minimal temperature estimation. In the conclusion of this work several future experiments are suggested which could explain some of the observed, yet unexpected, phenomena.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHeliový průtokový kryostatcs
dc.subjectstolek UHV SEM/SPM mikroskopucs
dc.subjecttepelně izolační podložkacs
dc.subjectbraidcs
dc.subjectchlazený držák vzorku kontaktní tepelné odporycs
dc.subjectHelium flow cryostaten
dc.subjectUHV SEM/SPM stageen
dc.subjectthermal insulation paden
dc.subjectbraiden
dc.subjectcooled sample holderen
dc.subjectthermal contact resistanceen
dc.titleNávrh a ověření funkce nízkoteplotních částí stolku UHV SEM/SPM mikroskopucs
dc.title.alternativeDesign and verification of low temperature parts of UHV SEM/SPM stageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.modified2016-06-24-09:02:19cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid93204en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:07:09en
sync.item.modts2021.11.12 11:22:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVlček, Ivancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record