Show simple item record

Processing and properties of porous bioceramic materials

dc.contributor.advisorNovotná, Lenkacs
dc.contributor.authorDavid, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:29:10Z
dc.date.available2019-04-04T04:29:10Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationDAVID, J. Příprava a vlastnosti biokeramických porézních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92721cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61015
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na studium biokeramických porézních materiálů. Teoretická část je členěna do tří částí. První část charakterizuje biomateriály, jejich dělení a využití v kostním tkáňovém inženýrství. Druhá část se věnuje požadavkům biokeramických podpůrných systémů, anglicky zvané „scaffolds“. Ve třetí části jsou popsány metody výroby porézních struktur. Snahou praktické části bylo připravit metodou přímého pěnění biokeramické porézní materiály na bázi kalcium fosfátů. Byl studován zejména vliv složení suspenzí na výsledné vlastnosti připravených materiálů. Rovněž byla hodnocena morfologie materiálů pomocí rastrovací elektronové mikroskopie. Z hlediska biologických vlastností byla testována degradabilita materiálů v simulované tělní tekutině.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on the study of bioceramic porous materials. The theoretical part is divided into three parts. The first part describes biomaterials, their division and use in bone tissue engineering. The second part deals with the requirements of bioceramic support systems (scaffolds). The third section describes methods for the porous structures production. The effort of the practical part was to prepare by method of direct foaming bioceramic porous materials based on calcium phosphate. It studied mainly the affect of the suspension composition on the final properties of the synthesized material. Morphology of materials was also evaluated using scanning electron microscopy. Degradability of materials in simulated body fluid was tested in terms of biological properties.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBiokompatibilitacs
dc.subjectbiomateriálycs
dc.subjectkalcium fosfátycs
dc.subjectpolyuretancs
dc.subjectporézní keramikacs
dc.subjectskafold.cs
dc.subjectBiocompatibilityen
dc.subjectbiomaterialsen
dc.subjectcalcium phosphatesen
dc.subjectpolyurethanen
dc.subjectporous ceramicen
dc.subjectscaffold.en
dc.titlePříprava a vlastnosti biokeramických porézních materiálůcs
dc.title.alternativeProcessing and properties of porous bioceramic materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-07:11:58cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92721en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:37:40en
sync.item.modts2020.03.30 21:28:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRučková, Janacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Válka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Petra Krajňáková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record