Show simple item record

Ternary shape memory alloys powder feedstock fabrication by advanced mechanical alloying

dc.contributor.advisorČížek, Janen
dc.contributor.authorRegináč, Janen
dc.date.accessioned2019-04-03T22:28:33Z
dc.date.available2019-04-03T22:28:33Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationREGINÁČ, J. Příprava práškových prekurzorů ternárních slitin s tvarovou pamětí mechanickým legováním práškových směsí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92499cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61045
dc.description.abstractPrášková metalurgie může být použita jako alternativní metoda pro výrobu slitin s tvarovou pamětí s Cu-bází. Tato metoda poskytla lepší výsledky, co se týče celkového složení a velikosti zrn, než tradiční metoda lití. V této práci byl aplikován proces mechanického legování k přeměně směsí základních prášků Cu-Al-Ni na mechanicky legované směsi. Cílem práce bylo nalezení optimálních parametrů pro výrobu nejvhodnějšího práškového prekurzoru určeného k dalšímu zpracování. SEM, EDX a XRD analýzy byly použity pro zjištění účinku změny parametrů na výslednou strukturu a na případnou tvorbu nových fází. Bylo ukázáno, že vysokoenergetické legování je vhodnou metodou pro výrobu takových prekurzorů. Na základě výsledků bylo zjištěno, že tuhý roztok mědi byl formován nezávisle na změně mlecích parametrů. Výsledky dále odhalily, že vysoký energetický vstup ve formě otáček a dlouhých mlecích časů, může způsobovat vznik amorfních fází.en
dc.description.abstractPowder metallurgy is used as an alternative method for producing Cu-based shape memory alloys. This method provided better results in the composition and grain size than conventional casting method. In the present work, mechanical alloying process is applied to convert the elemental powder mixtures of Cu-Al-Ni into pre-alloyed powders. The aim of this work was to find the optimal parameters to fabricate the most suitable powder feedstock intended for subsequent processing. SEM, EDX and X-ray Diffraction analysis have been used to characterize the effect of changing parameters on the obtained structure and possible formation of new phases. It was shown that high-energy milling is a suitable method for production of such pre-alloyed powders. Based on the results, it was found that a Cu-based solid solution was formed, independent on changing of parameters. The results further revealed that the high energy input in form of revolutions and long milling times, could cause a formation of amorphous phases.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectslitiny s tvarovou pamětíen
dc.subjectslitiny s tvarovou pamětí na bázi Cuen
dc.subjectprášková metalurgieen
dc.subjectmechanické legováníen
dc.subjectshape memory alloyscs
dc.subjectCu-based shape memory alloyscs
dc.subjectpowder metallurgycs
dc.subjectmechanical alloyingcs
dc.titlePříprava práškových prekurzorů ternárních slitin s tvarovou pamětí mechanickým legováním práškových směsíen
dc.title.alternativeTernary shape memory alloys powder feedstock fabrication by advanced mechanical alloyingcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2016-06-13-17:41:13cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92499en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:27:17en
sync.item.modts2020.03.31 21:18:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMoravčík, Igoren
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Jan Čížek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record