Show simple item record

Manufacture and properties of wear resistant chromium cast irons

dc.contributor.advisorZáděra, Antoníncs
dc.contributor.authorKlemsa, Davidcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:14:24Z
dc.date.available2019-11-27T20:14:24Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKLEMSA, D. Výroba a vlastnosti otěruvzdorných chromových litin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92110cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61097
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou vlastností, možnostmi ovlivňování vlastností, výrobou a použitím vysokolegovaných chromových litin. Pro lepší pochopení tohoto úzce speciálního tématu je jistá pozornost věnována i bílým nelegovaným litinám. V práci je popsána cesta k získání bílé litiny a strukturní složky v bílých litinách se vyskytující. Podrobněji je pojednáno o faktorech ovlivňujících strukturu bílých litin – chemickém složení a tepelném zpracování. Struktura litiny totiž určuje její vlastnosti, a pro dosažení požadovaných vlastností jsou poznatky o možnostech ovlivňování struktury klíčové. Pozornost je věnována jak struktuře matrice, tak typu a morfologii karbidů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the issue of properties, possibilities of influencing properties, production and use of high-chromium cast iron. For better understanding of this specific topic, some attention is paid to white cast iron generally. The work describes the way of gaining white cast iron and structural components occurring in white cast irons. Factors influencing the structure of white cast irons are discussed in more details – the chemical composition and heat treatment. The structure of cast iron determines its properties. The knowledge about the possibilities of influencing the structure is important to achieve the desired properties. Attention is also paid to the matrix structure and the types and morphology of carbides.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVysokolegované chromové litinycs
dc.subjectbílé litinycs
dc.subjectkarbidy v litináchcs
dc.subjectodolnost proti opotřebenícs
dc.subjecttěžební průmyslcs
dc.subjectHigh-chrome cast ironen
dc.subjectwhite cast ironen
dc.subjectcarbides in cast ironen
dc.subjectwear resistanceen
dc.subjectmining industryen
dc.titleVýroba a vlastnosti otěruvzdorných chromových litincs
dc.title.alternativeManufacture and properties of wear resistant chromium cast ironsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-22cs
dcterms.modified2016-06-22-10:40:28cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92110en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:05:59en
sync.item.modts2020.05.22 12:54:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKaňa, Václavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Horáček, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Petr Cupák, Ph.D. (člen) Ing.Libor Zemánek (člen) Ing. Boris Láník (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent komisi seznámil s obsahem a výsledky své bakalářské práce. Bakalář zodpověděl otázky oponenta. Komise k práci položila následující dotazy: Jaký jiný typ materiálu byste použil do těžebního průmyslu? Narazil jste někde na to, že by se do tryskacích jednotek používaly vámi zmiňované vysokolegované litiny? Jakou metodou jste měřil tvrdost ve vaší experimentální části a na jakém typu odlitku?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record