Show simple item record

Proposal or the new layout of the "toolshop"

dc.contributor.advisorStrejček, Jancs
dc.contributor.authorVarhaník, Matúšcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:24:25Z
dc.date.available2019-05-17T13:24:25Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVARHANÍK, M. Návrh rozmístění technologie provozu "nástrojárny" pro výrobu forem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92220cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61126
dc.description.abstractCieľom tejto práce bolo vyhotovenie technologického návrhu dispozičného riešenia nástrojárne. Našou prvou úlohou bola definícia výrobného sortimentu. Následne sme boli schopní určiť technologické a strojné vybavenie potrebné na realizáciu zákaziek. V dokumente sa ďalej pojednáva o potrebách personálneho vybavenia nástrojárne ako aj o potrebách výrobných, administratívnych či sociálnych plôch. Vzhľadom na vyrábaný sortiment, množstvo strojných a personálnych kapacít navrhneme možné technologické riešenia. V ďalšom kroku dispozičné riešenie optimalizujeme pomocou nástrojov ako sú materiálové toky či technologická nadväznosť operácií. Pre finálny návrh je dôležitá bezpečnosť práce, ako aj ergonómia navrhovaného pracoviska, preto si uvedieme základné pravidlá a technické normy. Výsledkom projektu je vypracovanie finálneho dispozičného riešenia nástrojárne s ekonomickým zhodnotením investičného zámeru.cs
dc.description.abstractThe aim of this work was creating the draft of stamping tool workshop layout. Our first task was to define the product range. Afterwards we were able to identify the technological and machinery equipment necessary for the execution of orders. The paper further discusses the need of human resources as well as the needs of the production, administrative and social areas. We propose possible technological solutions considering the range of production, the amount of machinery and personnel capacities. The next step is to optimize the layout, using tools such as material flow and continuity of operations. Not only safety at work but also the ergonomics of the proposed workplace is important for the final draft. The result of our project is to develop the final layout of stamping tool workshop containing the economic evaluation of the investment plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnástrojáreňcs
dc.subjectvýroba vstrekovacích foriemcs
dc.subjectstrojné vybaveniecs
dc.subjectdispozičné riešeniecs
dc.subjectkapacitné prepočtycs
dc.subjectstamping tool workshopen
dc.subjectmanufacture of injection moldsen
dc.subjectmachinery equipmenten
dc.subjectlayouten
dc.subjectcapacity calculationsen
dc.titleNávrh rozmístění technologie provozu "nástrojárny" pro výrobu foremcs
dc.title.alternativeProposal or the new layout of the "toolshop"en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-16cs
dcterms.modified2016-06-16-13:37:55cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92220en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:08:19en
sync.item.modts2021.11.12 20:35:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZahradníček, Radimcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Popis funkce výrobku Velikost výrobních sérií Systém výstupní kontroly Skladování materiálu Hodnocení rizik realizace Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record