Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of the Selected Company

dc.contributor.advisorFolprechtová, Luciecs
dc.contributor.authorKutílková, Andreacs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:32:17Z
dc.date.available2019-05-17T11:32:17Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKUTÍLKOVÁ, A. Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other95006cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61194
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace na základě účetních výkazů. První část práce se zabývá teoretickými východisky k finanční analýze a použitým metodám. Analytická část obsahuje samotnou finanční analýzu společnosti s ručením omezeným v letech 2010-2014. Na základě zjištěných informací jsou navrhnuta doporučení ke zlepšení stávající finanční situace.cs
dc.description.abstractThis Bachelor's thesis evaluates the financial situation of a chosen business corporation on the basis of financial statements. The first part of the thesis focuses on theoretical approaches to financial analysis and methods which were used. The actual financial analysis of the company Čegan, s. r. o. from the years 2010 to 2014 creates the second, analytic part of the thesis. Based on the information collected, suggestions for the improvement of the current financial situation are offered.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectbalanceen
dc.subjectprofit and loss accounten
dc.subjectratio indicatorsen
dc.titleHodnocení finanční situace vybrané obchodní korporacecs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-16cs
dcterms.modified2016-06-22-12:24:08cs
thesis.disciplineÚčetnictví a daněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid95006en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:04:59en
sync.item.modts2020.04.01 03:26:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeStejskalová, Kláracs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Lenka Prášková (místopředseda) Ing. Ladislav Žalio (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen)cs
but.defenceProf. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.: Odběratelé nechtějí platit pohledávky po splatnosti. Který bankovní produkt tomuto umožňuje předcházet? - odpovězeno Ing. Lenka Prášková: Zaslání upomínky před splatností pohledávek - jakou formou. Vymáhá společnost aktuální pohledávky nějakou formou? - odpovězeno Ing. Ladislav Žalio: Co je čistý pracovní kapitál? Myslí si studentka, že společnost může fungovat se záporným čistým pracovním kapitálem? Jaké bude mít v takovém případě společnost problémy? - odpovězeno Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D.: Skonto 0,65%. Považuje studentka tuto hodnotu motivační pro zákazníky společnosti?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record