Show simple item record

The Study Logistics Management Concept with Focus on Continuous Material Flows

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorProcházková, Eliškacs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:32:22Z
dc.date.available2019-05-17T11:32:22Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPROCHÁZKOVÁ, E. Studie řízení logistické koncepce se zaměřením na plynulé materiálové toky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other92031cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61364
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá studií řízení logistické koncepce se zaměřením na plynulé materiálové toky ve výrobním podniku IFE-CR, a.s.. Práce analyzuje logistiku a materiálové toky při průběhu zakázky firmou. Na základě zjištění nedostatků a úzkých míst při analýze bude navrhnuto řešení, které by mělo efektivně vyřešit problémy, zajistit tak hladký průběh zakázky a spokojenost zákazníka.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the study of the management of the logistics concept with focus on continuous material flows in the manufacturing company IFE-CR, a.s.. The thesis analyses the logistics a material flows during the process of the order in the firm. Based on the findings of deficiencies and bottlenecks at the analysis a solution will be suggested, which should effectively solve problems, ensure a flowing process of the order and satisfaction of the customer.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectlogistický řetězeccs
dc.subjectmateriálový tokcs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectvýrobní podnikcs
dc.subjectlogisticen
dc.subjectlogistic chainen
dc.subjectmaterial flowen
dc.subjectproductionen
dc.subjectmanufacturing companyen
dc.titleStudie řízení logistické koncepce se zaměřením na plynulé materiálové tokycs
dc.title.alternativeThe Study Logistics Management Concept with Focus on Continuous Material Flowsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-17cs
dcterms.modified2016-06-22-12:26:24cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92031en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:19:37en
sync.item.modts2020.03.30 22:25:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKaválek,, Ondřejcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího – odpovězeno Otázky oponenta – odpovězeno prof. Ing. Miroslav Píška, Csc. - "Uvědte příčiny poškození hlinikových profilů při přepravě?" - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record