Show simple item record

The Proposal of Business Plan for Establishment of Fitness Center

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorMičíková, Petracs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:12:12Z
dc.date.available2019-05-17T12:12:12Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMIČÍKOVÁ, P. Návrh podnikatelského plánu pro založení posilovny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other94778cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61390
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá sestavením kompletního podnikatelského plánu pro založení posilovny. Bakalářská práce obsahuje teoretické poznatky související s daným tématem, analytickou část a návrh podnikatelského plánu pro založení posilovny. V analytické části jsou použity SLEPT analýza, analýza trhu, Porterův model pěti konkurenčních sil a SWOT analýza. Závěrem práce bude posouzení realizace návrhu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with composition of business plan, leading to establishment the fitness center. Bachelor thesis contains theoretical knowledge related to the topic, analytical part and the proposal of business plan for the establishment the fitness center. I used SLEPT analysis, market analysis, Porter's model of five competitive forces and SWOT analysis in the analytical part. Final part of this thesis contains assessing the implementation of the proposal.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský pláncs
dc.subjectposilovnacs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectPorterův model pěti konkurenčních silcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectfitness centeren
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectPorter’s model of five competitive forcesen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleNávrh podnikatelského plánu pro založení posilovnycs
dc.title.alternativeThe Proposal of Business Plan for Establishment of Fitness Centeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-22-12:23:18cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid94778en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:05:43en
sync.item.modts2020.04.01 04:15:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMikloško, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: odpovězeno Ing. Koleňáková, Ph.D.: Co je zahrnuto v ceně marketingové reklamy? Jaká by měla být návštěvnost posilovny? odpovězeno Ing. Chlebovský, Ph.D.: Které substituční produkty chápete jako konkurenci? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record