Show simple item record

Software implementation of the subjective assessments of sound quality

dc.contributor.advisorRášo, Ondřejcs
dc.contributor.authorŠpeta, Marekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:26:17Z
dc.date.available2019-05-17T03:26:17Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationŠPETA, M. Programová implementace subjektivnich testů zvukové kvality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40060cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6139
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá subjektivními metodami testování kvality zvuku dle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU. Práci lze tématicky rozdělit na čtyři části. V první pasáži je to výklad metod vycházejících z mezinárodně uznávaných norem (metoda nepatrných zhoršení, MUSHRA, obecné metody). Druhá část popisuje funkční bloky aplikace vytvořené pro tuto práci v prostředí LabVIEW. Další část vysvětluje použití této aplikace v praxi, zejména možnosti jejího spouštění. V poslední části je zpracován poslechový experiment. Jeho cílem bylo ověření funkcí aplikace a srovnání výsledků použité subjektivní metody s objektivní metodou PEAQ.cs
dc.description.abstractThe focus of this diploma thesis is on methods for the subjective assessment of sound quality according to recommandations given by International Telecommunication Union ITU. The thesis is thematically divided into four parts. The first part is an interpretation of methods based on internationally accepted standards (method of small impairments, MUSHRA, general methods). The second part describes the functional blocks of application developed for this thesis in LabVIEW enviroment. Next part explains its practical application, especially its running possibilities. The last part describes a listening experiment, aim of which was to verify the application's features and to compare the results of the subjective method used in the experiment with the results of the objective method PEAQ.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsubjektivní testycs
dc.subjectobjektivní testycs
dc.subjectPEAQcs
dc.subjectMUSHRAcs
dc.subjectLabVIEWcs
dc.subjectSDGcs
dc.subjectODGcs
dc.subjectseřazování do pořadícs
dc.subjectsubjective assessmenten
dc.subjectobjective assessmenten
dc.subjectPEAQen
dc.subjectMUSHRAen
dc.subjectLabVIEWen
dc.subjectSDGen
dc.subjectODGen
dc.subjectRank Orderen
dc.titleProgramová implementace subjektivnich testů zvukové kvalitycs
dc.title.alternativeSoftware implementation of the subjective assessments of sound qualityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:27cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid40060en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:25:32en
sync.item.modts2020.03.30 14:58:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBalík, Miroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Rášo, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sobotka (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Radek Beneš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceV kapitole 2.4.1 uvádíte „… referenční sluchátka, jejichž kmitočtová odezva difúzního pole je v mezích obálky udané v …“. Vysvětlete přesně, co znamená tato věta, definujte pojmy difúzní pole, „kmitočtová odezva“. Vysvětlete princip, jak u sluchátek vzniká difúzní pole. Proč v téže kapitole nerozlišujete uzavřená a polozavřená sluchátka a tvrdíte, že poslechová místnost nesmí překračovat dané limity pro šum/hluk pozadí? Výsledek testů snad podle Vás bude stejný s polouzavřenými a uzavřenými sluchátky? Z textu není zcela jasný princip sběru výstupních dat jednotlivých subjektů. Popište postup sběru dat a současného skupinového provádění testu a případně serverové zpracování dat. Je v tomto případě vhodný LabView? V kapitole 8.4.3 popisujete použití web serveru jako „specifické“. Můžete jasně vysvětlit a říci, co tím máte na mysli a toto jasně a přesně formulovat?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record