Show simple item record

Analysis of Economic Indicators Using Statistical Methods

dc.contributor.advisorŠtěpánková, Vladěnacs
dc.contributor.authorKulišťák, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:19:05Z
dc.date.available2018-10-21T17:19:05Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKULIŠŤÁK, M. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other95208cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61454
dc.description.abstractTato bakalářská práce hodnotí finanční situaci vybrané společnosti pomocí finanční analýzy a statistických metod. Práce se dělí na teoretickou část, ve které jsou rozebírány ekonomické ukazatele s časovými řadami a regresní analýzou, dále na analytickou část, která vyuţívá nabytých teoretických východisek. Obsahuje také výpočty k jednotlivým ukazatelm. Třetí část rekapituluje stávající dosaţené poznatky, uvádí doporučení pro společnost a představuje vytvořený program pro účely této bakalářské práce a pro jeho následné vyuţití společností v praxi.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis deals with rating of financial situation of selected company using financial analysis and statistical methods. The thesis is divided into theoretical part where I focus on economics indicators with time lines and regression analysis. The next part is analytics part, which uses the acquired theoretical knowledge. It also includes calculations for individual indicators. The third part summarizes achieved results, makes recommendations for the company and show created program for the purpose of this thesis and its next use by the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstatistikacs
dc.subjectstatistické metodycs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční ukazatelecs
dc.subjectstatisticsen
dc.subjectstatistical methodsen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial indicatorsen
dc.titleAnalýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of Economic Indicators Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-22-14:25:11cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid95208en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:58:30en
sync.item.modts2019.05.18 05:34:41en
dc.contributor.refereeDlouhá, Petracs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record