Show simple item record

Rerating on the low voltage devices with a thermal trip unit

dc.contributor.advisorDostál, Lukášcs
dc.contributor.authorTrubák, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:38:33Z
dc.date.available2018-10-21T17:38:33Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationTRUBÁK, V. Zvyšování jmenovité hodnoty proudu spínacích přístrojů s tepelnou vypínací spouští [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93236cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61514
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá bimetalovými tepelnými spouštěmi jističů. Pozornost je zaměřena především na vliv okolní teploty na funkci této tepelných spouští. V druhé kapitole se tato práce věnuje tepelným a dynamickým účinkům elektrického proudu. Jsou zde uvedeny vztahy pro výpočet maxima a průběhu oteplení proudovodné dráhy, dále vztahy pro výpočet síly, vyvolané elektrickým proudem. Ve třetí kapitole je popsán základní úvod do jističů. Je zde nastíněna jejich funkce, dělení, konstrukce. Najdete zde také krátce popsaný proudový chránič. Ve čtvrté kapitole se tato práce věnuje bimetalu. Je zde popsán princip funkce tohoto dvojkovu, vybavovací charakteristika, způsoby jeho výroby a materiály, které se na výrobu používají. V páté kapitole je představen jistič 3VA12, jeho jmenovité parametry, způsoby využití. Je zde také znázorněné aplikování bimetalu jako tepelné spouště. V šesté kapitole je popsán postup při vytváření modelu v CAD programu Solidworks. Je zde zobrazena geometrie proudové dráhy a její doplňky tvořící celkový model jističe. Dále jsou zde uvedeny použité materiály a tepelné a elektrické odpory implementované na stykové plochy. Poslední kapitola je věnovaná výsledkům reratingu. Uvedena je zde výsledná tabulka s korekčními koeficienty jmenovitého proudu a jejich srovnání s hodnotami od výrobce.cs
dc.description.abstractThis work is about bimetal trip unit used in circuit breakers. It focuses on how ambient temperature affects function of this tripping unit. In second chapter of this work, there are described thermal and dynamic effects of electric current. You can find there equations for calculation of temperature rise caused by electric current, its max temperature change and its process, also equations describing force, caused by electric current. In third chapter is short introduction of circuit breakers. There is description of their function, classification and construction. Finally there is description of residual current device. Fourth chapter of this work is focused on bimetals. There is described their function principle, ways of manufacture, used materials and its tripping characteristic. In fifth chapter, the circuit breaker 3VA12 is introduced, its electrical characteristics and its applications. Also, there is described principal of bimetal application as thermal trip unit. Sixth chapter is about procedure used to create model in CAD program Solidworks. You can find there individual pieces of current path and its addons connected together and forming model of circuit breaker. There are also showed modifications of the model, using thermal and conduction resistances. Last chapter is dedicated to results of rerating. There is final table showing correction koeficients of rated operational current and their comparison to real ones.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttepelné účinky prouducs
dc.subjectdynamické účinky prouducs
dc.subjectjističcs
dc.subjectbimetalcs
dc.subjecttepelná spoušťcs
dc.subjectdvojkovcs
dc.subjectspecifické tepelné zakřivenícs
dc.subject3VA12cs
dc.subjectinversní metodacs
dc.subjectreratingcs
dc.subjectthermal effects of currenten
dc.subjectdynamic effects of currenten
dc.subjectcircuit breakeren
dc.subjectbimetalen
dc.subjectthermal releaseen
dc.subjectspecific thermal curvatureen
dc.subject3VA12en
dc.subjectinverse methoden
dc.subjectreratingen
dc.titleZvyšování jmenovité hodnoty proudu spínacích přístrojů s tepelnou vypínací spouštícs
dc.title.alternativeRerating on the low voltage devices with a thermal trip uniten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-15-13:50:39cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid93236en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 08:59:39en
sync.item.modts2019.05.18 05:16:19en
dc.contributor.refereeValenta, Jiřícs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record