Show simple item record

DWDM in access networks

dc.contributor.advisorFilka, Miloslavcs
dc.contributor.authorŠifta, Radimcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:26:18Z
dc.date.available2019-05-17T03:26:18Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationŠIFTA, R. DWDM v přístupových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40054cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6151
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je vysvětlení problematiky optických přístupových sítí s vlnovým multiplexem, hlavním záměrem je demonstrace rozdílu mezi simulací a reálným měřením. Práce je rozdělena do několika základních tématických oblastí. V úvodu práce je nastíněno rozdělení základních multiplexních systémů, jsou zde diskutována základní známá řešení vlnových multiplexů a jejich možných kombinací. Následující kapitola se zabývá aktivními prvky, které jsou nezbytnou součástí xWDM systémů, jako jsou optické lasery, detektory a zesilovače. Další kapitola je zaměřena na pasivní prvky, zejména na pasivní filtry, které tvoří klíčovou část vlnových multiplexů. Metody měření C/DWDM sítí jsou rozebrány v následující části práce. V další kapitole jsou popsány používané topologie aktivních a pasivních optických sítí. Předposlední část práce je tvořena návrhy simulovaných modelů GPON a WDM-PON sítí a porovnáním jejich přenosových parametrů. Závěrečná část práce prezentuje výsledky praktického měření experimentální optické přístupové sítě s vlnovým multiplexem, současně jsou tyto výsledky porovnány s výstupy simulací.cs
dc.description.abstractThe aim of this master´s thesis is an explanation of the problem of optical access networks with wavelength division multiplex, main purpose is to demonstrate the difference between simulation and real measurement. The thesis is divided into several basic thematic areas. At the beginning of thesis is outlined the basic division of multiplexing system, there are discussed the basic solutions of wavelength multiplexes and their possible combinations. The next chapter deals with the active elements, which are an essential part of xWDM systems such as optical lasers, detectors and amplifiers. The following chapter is focused on the passive elements, especially on the passive filters, which form a key part of the wavelength multiplex. Methods of measurement C/DWDM networks are discussed in the next part of thesis. The next chapter describes the topology used by active and passive optical networks. Penultimate part of this thesis consists of designs simulated models PON and WDM-PON networks and comparing their transmission parameters. The final part presents the results of practical measurements of experimental optical access network with wavelength division multiplex, the results are simultaneously compared with results of simulations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptická přístupová síťcs
dc.subjectvlnový multiplexcs
dc.subjectpřenosový kanálcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectoptický spektrální analyzátor.cs
dc.subjectOptical access networken
dc.subjectwavelength division multiplexen
dc.subjecttransmission channelen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectoptical spectrum analyzer.en
dc.titleDWDM v přístupových sítíchcs
dc.title.alternativeDWDM in access networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:26cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid40054en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:10:45en
sync.item.modts2020.03.31 05:54:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKřepelka, Václavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Reichert (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Tejkal (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen)cs
but.defenceCo je to čerpovaná Braggova mřížka? odráží urč. vln. délku a ostatní propouští, vytváří dielektr. zrcadlo, kompenyace CD Jaký vhodný termín použ. pro angl. výraz "rack"? systém umožňující montáž slaboproudých zařízení Stejné výsledky pro spektrální šířku pro simulaci a praxi? mohli by se lišit Simulace - jak je nastaveno optické vlákno? ruční nastavení parametrů pro doladění Frekvenční nastavení zdroje - jaká je to vln. délka? cca 1550nmcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record