Show simple item record

Recycling of PV panels

dc.contributor.advisorJandová, Kristýnacs
dc.contributor.authorCingel, Štefancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:50Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:50Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationCINGEL, Š. Recyklace fotovoltaických modulů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other94638cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61523
dc.description.abstractTato bakalářská práce se v první části zaměřuje na rozdělení FV článků, jejich vývoj a výrobní procesy. Dále jsou zde obecně popsány recyklační metody a jejich základní rozdělení a druhy, které se běžně využívají. V neposlední řadě je v práci zmíněn aktuální stav FV panelů v České Republice a související legislativní nařízení. Druhá (experimentální) část je věnována výběru vhodných FV panelů na recyklaci. Na těchto panelech bylo provedeno měření V-A charakteristik a elektroluminiscenční analýza. Ve spolupráci s firmou Aquatest byla realizována recyklace vybraných panelů a následně byla na rozdrceném materiálu provedena spektrální analýza. V poslední části je zhodnocení recyklace z ekonomického i praktického hlediska.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses in its first part on the distribution of PV cells, their development and production processes. There are also generally described recycling methods and their basic division and the species that are commonly used. Finally, the thesis also mentions the current state of PV panels in the Czech Republic and the related legislative regulation. The second (experimental) part is devoted to the selection of suitable PV modules for recycling. On these panels was performed measuring of the V-A characteristics and electroluminescence analysis. In cooperation with Aquatest was carried out recycling of selected panels, and then on the crushed material was carried out spectral analysis. The last part is an evaluation of recycling from economic and practical aspects.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFotovoltaický článekcs
dc.subjectfotovoltaický panelcs
dc.subjectkřemíkcs
dc.subjectrecyklacecs
dc.subjectlegislativa.cs
dc.subjectSolar cellen
dc.subjectsolar panelen
dc.subjectsiliconen
dc.subjectrecyclingen
dc.subjectlegislationen
dc.titleRecyklace fotovoltaických modulůcs
dc.title.alternativeRecycling of PV panelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-20-08:28:20cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid94638en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:19:44en
sync.item.modts2020.03.31 18:14:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVaněk, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Res, CSc. (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Libich, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJakým způsobem byly určeny nnáklady na jednotlivé kroky recyklace? Jak probíhá drcení panelu? Jakým způsobem probíhá odebírání vzorků drti pro analýzu? Student seznámil zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record