Show simple item record

Automatic detection of spine axis in 3D CT data

dc.contributor.advisorJakubíček, Romancs
dc.contributor.authorHříbková, Veronikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:38:33Z
dc.date.available2018-10-21T17:38:33Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHŘÍBKOVÁ, V. Automatická detekce osy páteře v 3D CT datech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93483cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61627
dc.description.abstractPráce se zabývá tématem automatické detekce osy páteře v 3D CT datech. Teoretická část pojednává o základních principech zpracování obrazů a zaměřuje se na problematiku sběru a zpracování medicínských obrazových dat, obzvláště dat z rentgenové výpočetní tomografie. Celá kapitola je věnována principu tvorby CT 2D a 3D obrazů. Dále je zpracována rešerše anatomie osového skeletu se zaměřením na anatomii páteře. Druhá část práce je věnována návrhu a realizaci metody segmentace páteře s využitím prostého prahování a morfologických operací k nalezení iniciální pozice osy páteře s definicí počátku a konce osy pomocí vzájemné korelace s vytvořenými binárními maskami. Následné zpřesnění pozice páteře je provedeno segmentací páteřního kanálu pomocí metody narůstání oblastí, kde výchozí body, ležící uvnitř páteřního kanálu, jsou určeny nalezením těžiště obratle nebo Houghovou transformací.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the topic of automatic detection of spine axis in 3D CT data. The theoretical part discusses the basic principles of image processing and focuses on issues of collection and processing of medical image data, particularly data from X-ray computed tomography. The entire chapter is devoted to the principle of the creation of 2D and 3D CT images. Then the article about the anatomy of the axial skeleton is elaborated focusing on the anatomy of the spine. The second part is devoted to the proposal and implementation of methods of segmentation of the spine using a simple thresholding and morphological operations to locate the initial position of the spine axis with the definition of the beginning and the end of the axis using cross-correlation with created binar masks. Subsequent refinement of the position of the spine is done by segmentation of the spinal canal using a region growing method, when the starting points, located inside the spinal canal, are acquired by finding the centre of gravity of a vertebra or by Hough transform.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject3D CT datacs
dc.subjectDICOMcs
dc.subjectosa páteřecs
dc.subjectsegmentacecs
dc.subject3D CT dataen
dc.subjectDICOMen
dc.subjectspine axisen
dc.subjectsegmentationen
dc.titleAutomatická detekce osy páteře v 3D CT datechcs
dc.title.alternativeAutomatic detection of spine axis in 3D CT dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-15-09:47:33cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid93483en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:12:44en
sync.item.modts2020.03.31 09:31:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHarabiš, Vratislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) prof. Ewaryst Tkacz, Ph.D.,D.Sc. (místopředseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Harabiš položil otázku, zda se přemýšlelo o použití adaptivního prahování namísto prostého prahování? Prof. Jan položil otázku, co je to metoda padající kapky? Padající kapka vyjadřuje prohledávání vertikálních sloupců? MUDr. Máchal položil otázku, nakolik je metoda jedné sféry univerzální? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record