Show simple item record

A tool for assessing the quality of multiple sequence alignments

dc.contributor.advisorŠkutková, Helenacs
dc.contributor.authorPelikánová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:34:26Z
dc.date.available2019-04-04T05:34:26Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPELIKÁNOVÁ, V. Nástroj pro testování kvality vícenásobného zarovnání biologických sekvencí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93502cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61655
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá testováním kvality vícenásobného zarovnání biologických sekvencí. Obsahuje literární rešerši veřejně dostupných nástrojů vícenásobného zarovnání. Stěžejní bod práce tkví v programu pro testování kvality vícenásobného zarovnání (vytvořené pomocí různých nástrojů, při odlišném nastavení, aj.). Program má uživatelské rozhraní vytvořené v Matlabu a je k práci přiložen společně se souborem nukleotidových a proteinových sekvencí, sestavených za účelem testování a aplikování programu. V neposlední řadě je v práci obsaženo hodnocení veřejně dostupných nástrojů vytvořené na základě výpočtů programu.cs
dc.description.abstractThis thesis is dealing with quality assessment of multiple sequence alignments. It contains literature review of public available tools of multiple sequence alignments. The main part of this thesis focuses on the program on quality assessment of multiple sequence alignments (created with the help of various tools, using different settings, etc.). The program has a graphical user interface created in Matlab and is enclosed together with a set of nucleotide and protein sequences compiled for program testing and aplication. Last but not least, the thesis contains the assessment of public available tools resulting from program outputs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVícenásobné zarovnánícs
dc.subjectvodící stromcs
dc.subjectpenalizace mezercs
dc.subjectZ-skórecs
dc.subjectentropiecs
dc.subjectsuma párůcs
dc.subjectsloupcové skórecs
dc.subjectMultiple sequence alignmenten
dc.subjectguide treeen
dc.subjectgap penaltyen
dc.subjectZ-scoreen
dc.subjectentropieen
dc.subjectSum of pairen
dc.subjectcolumn scoreen
dc.titleNástroj pro testování kvality vícenásobného zarovnání biologických sekvencícs
dc.title.alternativeA tool for assessing the quality of multiple sequence alignmentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-15-15:05:37cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid93502en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:12:59en
sync.item.modts2020.03.31 03:10:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMaděránková, Denisacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (místopředseda) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Provazník položil otázku: co znamená žlutý signál? Co znamená zelený signál? Jak byly tyto signály vytvořeny? Dr. Vondra položil otázku: byly webové nástroje propojeny přímo s MATLABem? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record