Show simple item record

Comparative study of the drug effect on selected disease based on the human genetic polymorphisms

dc.contributor.advisorCicková, Pavlínacs
dc.contributor.authorBeňková, Danielacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:49:07Z
dc.date.available2018-10-21T21:49:07Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBEŇKOVÁ, D. Srovnávací studie působení léčiv vybraného onemocnění na základě genových polymorfismů člověka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93476cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61718
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá účinky léčiv z hlediska výskytu genových polymorfismů člověka. Cílem je charakterizovat vědní obor farmakogenomiku, jednonukleotidové polymorfismy a metody jejich vyhledávání, podat informace o Alzheimerově chorobě, vyhledat léčiva určena k léčbě této nemoci, porovnat jejich účinky, popsat signální dráhy, provést ADMET profiling těchto léčiv a vyhodnotit získaná data.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is dealing with topic of effects of medicine from the viewpoint of the genetic polymorphism occurrence in human being. The main targets of my bachelor thesis include describing the pharmacogenomics as a scientific branch, single nucleotide polymorphisms and methods of their searching, providing information about Alzheimer’s disease, looking up the medicine for the treatment of this disease, comparing their effects, describing pathways and realizing ADMET profiling of these drugs and evaluating data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAlzheimerova chorobacs
dc.subjectADMETcs
dc.subjectfarmakogenomikacs
dc.subjectjednonukleotidový polymorfismuscs
dc.subjectSNPcs
dc.subjectAlzheimer’s diseaseen
dc.subjectADMETen
dc.subjectpharmacogenomicsen
dc.subjectsingle nucleotide polymorphismen
dc.subjectSNPen
dc.titleSrovnávací studie působení léčiv vybraného onemocnění na základě genových polymorfismů člověkacs
dc.title.alternativeComparative study of the drug effect on selected disease based on the human genetic polymorphismsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-15-12:03:08cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid93476en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:20:19en
sync.item.modts2020.03.31 17:26:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSekorová, Šárkacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (místopředseda) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Provazník položil otázku: co je zobrazeno v koláčových grafech? Jedná se o mutace? Ing. Janoušek položil otázku: proč uvádíte toxicitu pro ryby? Dalo by se ověřit zda je Váš model funkční? Studentka obhájila bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record