Show simple item record

Affect of standing frames on measuring postural stability

dc.contributor.advisorHoráková, Pavlacs
dc.contributor.authorKlimešová, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:25:48Z
dc.date.available2019-05-17T14:25:48Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKLIMEŠOVÁ, L. Vliv vertikalizačního zařízení při měření posturální stability [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93486cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61722
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na problematiku posturální stability. Cílem je seznámit se s vertikalizačním zařízením Balance Trainer a tlakovou podložkou WII Balance Board. V teoretické části práce jsou popsány posturální funkce, posturografie a následně také vertikalizátor Balance Trainer a stabilometrická plošina WII Balance Board. Dále je navržen protokol měření vlivu vertikalizačního zařízení při snímání dat posturální stability na skupině probandů a měření je zrealizováno. Ze získaných dat jsou vypočítány parametry, které jsou dále statisticky zpracovány a je zhodnocen vliv vertikalizačního zařízení při měření posturální stability.cs
dc.description.abstractThis semestral thesis is focused on postural stability. The aim is to introduce standing frame Balance Trainer and haptic floor Wii Balance Board. The theoretical part describes the postural functions, posturography and subsequently standing frame Balance Trainer and stabilometric platform Wii Balance Board. It is also designed the measurement protocol for affect of standing frames on measuring postural stability on a group of subjects and the measurement is realized. From the collected data are calculated parameters which are statistically processed and the affect of standing frames on measuring postural stability is evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPosturacs
dc.subjectposturální funkcecs
dc.subjectposturografiecs
dc.subjectCOPcs
dc.subjectBalance Trainercs
dc.subjectWII Balance Board.cs
dc.subjectPostureen
dc.subjectpostural functionsen
dc.subjectposturographyen
dc.subjectCOPen
dc.subjectBalance Traineren
dc.subjectWii Balance Board.en
dc.titleVliv vertikalizačního zařízení při měření posturální stabilitycs
dc.title.alternativeAffect of standing frames on measuring postural stabilityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-15-09:38:21cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid93486en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:00:22en
sync.item.modts2019.05.18 22:32:25en
dc.contributor.refereeKoťová, Markétacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record