Poslední příspěvky

 • Přenos a zobrazení videa v prohlížeči pro záznam pracovní plochy 

  Svačina, Lukáš
  Cílem práce je navrhnout a realizovat unikátní službu kombinující nejnovější technologie na poli webových aplikací. Služba umožní záznam pracovní plochy s následnou P2P distribucí mezi sledujícími uživateli a to jen za ...
 • Ovládání robota s Ackermannovým podvozkem 

  Fryč, Martin
  Tato práce popisuje vytvoření robota v Robotickém operačním systému (ROS) s Ackermannovýmpodvozkem. Obsahuje princip Ackermannové geometrie řízení, rešerši řídícíchdesek a popis základní struktury ROS. Jako základ robota ...
 • Zařízení pro interakci v rozšířené realitě 

  Pavlenko, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá interaktívnou rozšírenou realitou. Jej cieľom je navrhnúť,vytvoriť a otestovať zariadenie, ktoré umožní interakciu užívateľa s rozšírenou realitou.Najprv rozoberá rozšírenú realitu, zariadenia ...
 • Navigace pro piloty 

  Kryl, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením navigačního systému jako pomůcky pro piloty vrtulníků a ultralehkých letadel. Pro realizaci je stěžejní výběr požadovaných funkcí pro implementaci. Dále práce obsahuje ...
 • Internet of Things zařízení s podporou ZigBee a 6LoWPAN 

  Halász, Dávid
  Internet věcí je nejnovější trend v počítačovém průmyslu. I když ještě nebyl zcela jasně definován, jsme již obklopeni různými zařízeními připojenými k internetu. Tato diplomová práce se zaměřuje na nízkonákladová a úsporná ...
 • Určení azimutu natočení hlavy v záznamu bezpečnostní kamerou 

  Blucha, Ondřej
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace k určení natočení hlavy v záznamu pořízeném bezpečnostní kamerou. Celá aplikace se skládá ze tří částí, a to z detekce obličejů, lokalizace charakteristických bodů v obličeji ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Šeda, Jan
  Určení vývoje ceny na světových trzích je aktuální problematikou, která v posledních dekádách nabývá na významu. Důležitou roli v tom sehrává rozvoj výpočetní techniky. V této práci je navržen mechanizmus pro predikci ...
 • Generování syntetických obrazů sítnic oka 

  Tretter, Zdeněk
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat program, který bude schopný automaticky generovat syntetické snímky sítnic oka. Generované snímky by měly být podobné reálným snímkům sítnic, které je složité získat, aby mohly ...
 • Mobilní aplikace typu klient-server 

  Manďák, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací klientské i serverové části aplikace pro zasílání textových a multimediálních zpráv mezi uživateli. Návrh respektuje znovupoužití komponent pro jejich jednoduché zařazení ...
 • Refaktoring a verifikace kódu mkfs xfs 

  Ťulák, Jan
  Tato práce popisuje průběh refaktoringu programu mkfs.xfs za účelem zpřehlednění jeho kódu a vyčištění technického dluhu naakumulovaného za dvacet let existence tohoto programu, a následně jeho statickou analýzu. Použité ...
 • Simulace CMOS VLSI obvodů 

  Šťastná, Hilda
  Táto diplomová práca pojednáva o spôsoboch výpočtu elektrických obvodov vo svetových štandardoch, ktorými sú v posledných rokoch aplikácie Dymola, MATLAB, Maple či SPICE. Výpočet obvodov súvisí s metódami riešenia lineárnych ...
 • Problematika přechodu od jednojádrové k vícejádrové implementaci operačního systému 

  Skopal, Jakub
  Tato práce se zabývá úpravami hardwarového návrhu a operačních systémů vícejádrové platformy ZedBoard tak, aby bylo možné využít obě jádra procesoru ARM Cortex A9 obsažená v SoC Zynq7000. Rozebírá obecnou problematiku ...
 • Internet věcí s uzly na bázi PNVM 

  Korejtko, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou Internet of Things (IoT) a otevřených technologických řešení s tím souvisejících. Konkrétně se zaměřuje na softwarová řešení v oblasti chytrého domu kompatibilní s platformou Raspberry Pi a ...
 • Modulární softwarový nástroj pro i.MX 

  Kratochvíl, Radim
  Tato diplomová práce pojednává o vytvoření multiplatformní modulární aplikace pro práci s mikrokontroléry řady i.MX od firmy NXP. Tato aplikace je napsaná v programovacím jazyce C++ za použití frameworku Qt5. Následně je ...
 • Automatické řízení výpočtu ve specializovaném výpočetním systému 

  Opálka, Jan
  Práce se zabývá automatizací řízení výpočtů ve specializovaném systému. Nejprve je čtenář seznámen s numerickým řešením diferenciálních rovnic pomocí metody Taylorovy řady a s numerickými integrátory. Praktickým cílem této ...
 • Detekce cesty pro autonomní vozidlo 

  Komora, Matúš
  Táto diplomová práca sa venuje problematike detekcie cesty v okolí autonómneho vozidla. Cesta sa vyhodnocuje na základe dát z laserového radaru Velodyne LiDAR. V práci je použité už existujúce riešnie, ktoré je rozšírené ...
 • Extrakce informací z webu založená na ontologiích 

  Buba, Vojtěch
  Tato práce se zabýv. problematikou extrakce informací z webu založenou na konceptuálním modelování pomocí ontologií. Cílem této práce je implementace nástroje, který zpracuje vstupní ontologie a nabídne uživateli možnost ...
 • Prototyp informačního systému pro exekutorské úřady 

  Bezděk, Dušan
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací informačního systému pro exekutorské úřady. Úkolem tohoto systému je správa exekučních spisů, jejich subjektů, příslušejících dokumentů, finančních náležitostí a evidence ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Chlud, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá algoritmickým obchodováním na burze s využitím umělých neuronových sítí. V první částí jsou popsány základní termíny týkající se obchodování na burze a algoritmického obchodování, také je zde ...
 • Využití WebGL engine pro zobrazování automobilů 

  Macků, Jiří
  Tato práce se zabývá zobrazováním automobilů za pomoci technologie WebGL. Cílem práce je navrhnout a implementovat způsob realistického i stylizovaného zobrazení 3D modelů automobilů pro interní použití jako jednoduchý ...

Zobrazit další