• Detekce malware pomocí analýzy DNS provozu 

  Daniš, Daniel
  Tato diplomová práce se zabýva návrhem a implementací nástroje pro detekci malwaru pomocí analýzy DNS provozu. Text práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude nejdříve čtenář obeznámen s ...
 • Implementace struktur FPNN v C++ 

  Pánek, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru programovatelných polí neuronových sítí (FPNN) v jazyce C++. Jako jejich základ je v práci úvod do neuronových sítí a FPGA. Pro FPNN jsou zde uvedeny příslušné ...
 • Server pro recenzování programů Work and Travel 

  Bambušek, David
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem webového portálu pro recenzování programů Work and Travel a jiných příležitostí pro práci a cestování v zahraničí, přednostně pro mladé lidi. Popisuje portál jak z hlediska návrhu a ...
 • Určování pozice senzorového uzlu mobilním systémem 

  Hyrák, Jakub
  Cílem této diplomové práce je nastudovat problematiku bezdrátových senzorových sítí. Popsat prvky senzorové sítě a probrat, jak jednotlivé senzorové uzly mezi sebou komunikují. Zjistit, jak by bylo možné určit pozici ...
 • Koevoluce v evolučním návrhu obvodů 

  Veřmiřovský, Jakub
  Tato práce se zabývá evolučním návrhem obvodů za pomoci kartézského genetického programování a jeho optimalizaci za pomoci koevoluce. Algoritmus koevolvuje fitness prediktory, které jsou optimalizovány pro populaci ...
 • Bioinformatický nástroj pro predikci struktury proteinů 

  Plaga, Michal
  Cílem práce je otestování a porovnání offline nástrojů pro predikci struktury proteinů, a následné vytvoření metaprediktoru, který uživateli umožní vybrat vhodný nástroj, podle nastavených parametrů. Testování nástrojů ...
 • Cloudová aplikace pro analýzu dopravy 

  Valchář, Vít
  Cílem této práce je vytvořit cloudovou aplikaci pro analýzu videa bez znalosti jakýchkoliv parametrů kamery. Jediným vstupem je tak adresa webové kamery. Aplikace je postavena na již existujícím řešení. To je vylepšeno ...
 • Testování aplikací s využitím Linuxových kontejnerů 

  Marhefka, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá softwarovými kontajnermi (obzvlášť Docker kontajnermi) ako jednou variantou serverovej virtualizácie. Softwarové kontajnery namiesto virtualizácie hardwaru spočívajú na vrchole jedinej ...
 • Akcelerace algoritmů Lattice-Boltzmann pro modelování toku krve v mozku 

  Kompová, Radmila
  Tato práce se zabývá implementací a možnými optimalizacemi metody lattice-Boltzmann. Tato metoda umožňuje modelovat tok kapalin pomocí simulace pohybu fiktivních částic. Práce se zaměřuje na možná vylepšení existujícícho ...
 • Identifikace hudby, řeči, křiku, zpěvu v audio (video) záznamu 

  Danko, Michal
  Tato práce navazuje na trend posledních desetiletí ve využívaní neuronových sítí za účelem odhalení řeči v zašuměných datech. Text začíná základními poznatky o probíraných tématech, jako jsou audio příznaky, strojové učení ...
 • Nástroj pro analýzu bezpečnostních politik v SELinux 

  Mojžíš, Vít
  Tato práce se zabývá analýzou politik pro bezpečnostní moduly založené na mandatorním řízení přístupu (MAC), se zaměřením na SELinux. Vzhledem k omezeným schopnostem dostupných nástrojů byl navržen a implementován nový ...
 • Zvyšování kvality autoškol pomocí sdílení uživatelských zkušeností 

  Hrivnák, Jan
  Diplomová práce se analyzuje User Experience z pohledu návrhu a vývoje nové webové služby. Vysvětluje základní pojmy UX a popisuje správné použití jednotlivých metod. Dále se práce zabývá také možností využití gamifikace ...
 • Anotace NetFlow dat z pohledu bezpečnosti 

  Kadletz, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro offline anotaci NetFlow datové sady z pohledu síťové bezpečnosti. V práci je podrobně popsána architektura NetFlow spolu se způsoby detekce bezpečnostních událostí ...
 • Pokročilé metody blokování nevhodného obsahu v mobilním webovém prohlížeči 

  Svoboda, Vladimír
  Tato práce popisuje současný stav v oblasti open-source prohlížečů na platformě Android, porovnává jejich vlastnosti. Práce dále popisuje problematiku klasifikace webových stránek, se zaměřením na detekci pornografie. V ...
 • Forenzní analýza sítě Bitcoin 

  Drozda, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou realizácie forenznej analýzy v sieti Bitcoin. Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť a následne implementovať prototyp nástroja forenznej analýzy v sieti Bitcoin. Teoretická časť ...
 • Výstavba a programování clusteru o nízkém příkonu 

  Hradecký, Michal
  Projekt se zabývá výstavbou a programováním nízko-příkonového clusteru složeného z kitů Hardkernel Odroid XU4 založených na čipech ARM Cortex A15 a Cortex A7. Cílem bylo navrhnout jednoduchý cluster složený z několika kitů ...
 • Procedurální animace lidské chůze 

  Mohelník, Petr
  Animace lidské chůze má velké využití v interaktivních aplikacích, převážně počítačových hrách. Existuje mnoho způsobů tvorby této animace, které se liší v kompromisu mezi přirozeností, kontrolou nad animací a výpočetním ...
 • Zpracování obrazu pro golfový simulátor 

  Heřman, Zdeněk
  Tato práce popisuje návrh a praktickou realizaci golfového simulátoru. Zahrnuje specifikaci hardwaru, který je pro takový simulátor nezbytností a implementaci detekce odpalu a letu míče. Simulátor musí splňovat několik ...
 • Nativní framework pro univerzální nabídkový systém pro platformu Android 

  Pyszko, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací frameworku pro operační systém Android. Tento framework je určen pro efektivní vývoj mobilních aplikací, jež jsou určeny k prezentaci produktů. Framework je navržen s ohledem ...
 • Fyzikální simulace na GPU 

  Janošík, Ondřej
  Tato práce řeší problematiku fyzikální simulace pevného tělesa a možnosti paralelizace s využitím GPU. Popisuje základy potřebné pro implementaci základního fyzikálního enginu zaměřeného na fyzikální simulací kvádrů a ...