Now showing items 1-20 of 188

 • Analyzátor komunikace na sběrnici USB 

  Jančo, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom analyzátoru komunikácie na zbernici USB. Prvá časť práce je venovaná zbernici USB a typom dátových prenosov na nej. Ďalej práca rozoberá existujúce riešenia analyzátorov zbernice ...
 • Rekurentní neuronové sítě pro rozpoznávání řeči 

  Nováčik, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá implementací rekurentních neuronových sítí v prostředí jazyka lua za pomocí knihovny torch. Řeší problematiku trénování rekurentních neuronových sítí a to jak z hlediska optimální trénovací ...
 • Univerzální zavaděč pro mikrokontrolér Kinetis K60 

  Krůpa, Tomáš
  Cílem práce bylo vytvoření zavaděče pro mikrokontrolér Kinetis K60 s jádrem ARM Cortex-M4, který by usnadnil zavádění aplikací na vývojové platformě Minerva osazené tímto mikrokontrolérem. Na základě průzkumu dostupných ...
 • Aplikační rozhraní pro administraci projektu Libvirt 

  Škultéty, Erik
  This thesis addresses the virtualization topic, more specifically, it deals with libvirt virtualization management library, the goal of which is to provide a common and stable layer to manage virtual machines that deals ...
 • Light Propagation Volumes 

  Růžička, Tomáš
  Cílem diplomové práce je popsat různé metody výpočtu globálního osvětlení scény včetně techniky Light Propagation Volumes. Pro tuto metodu jsou podrobně popsány všechny tři kroky výpočtu: injekce, propagace a vykreslení. ...
 • Vzdálený přístup k mobilním zařízením 

  Bobula, Vladimír
  Táto práca sa zaoberá vzdialeným prístupom k mobilným zariadeniam so systémom Android a možnosťami ich vzdialeného ovládania. Cieľom bolo vytvoriť rozhranie pre vzdialené ovládanie mobilných zariadení pomocou vzdialenej ...
 • Systém pro kolaborativní mapování v terénu 

  Matěj, Kryštof
  Cílem předložené diplomové práce je vytvoření nástroje pro kolaborativní mapování v terénu určený pro zařízení s operačním systémem iOS . Nástroj umožní sdílení vytvořených geografických dat mezi všechny uživatele aplikace ...
 • Procesní platforma pro informační systém Národní dotace 

  Orava, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a ukázkou možné integrace Informačního Systému Národní Dotace 2016 (ISND) do plánovaného řešení sběrnice Enterprise Service Bus (ESB) Agribus a procesní platformy Business Proces ...
 • Techniky reprezentace pro evoluční návrh celulárních automatů 

  Kovács, Martin
  Tato práce je zaměřena na experimentální testování různých reprezentací přechodové funkce celulárního automatu. V práci je prezentována výpočetní platforma celulárního automatu. Celulární automat má mnoho potenciálních ...
 • Neuronové sítě s proměnnou topologií 

  Černík, Tomáš
  Tato práce se zabývá neuronovými sítěmi - konkrétně sítěmi s proměnnou topologií. Teoretická část popisuje neuronové sítě a jejich matematické modely. Dále ukazuje základní algoritmy pro učení neuronových sítí a rozebírá ...
 • Syntéza a verifikace síťové konfigurace 

  Černeková, Alžbeta
  Predmetom diplomovej práce je problematika konfigurovania sieťových zariadení. Rieši otázku ako zjednodušiť určité časti konfigurácie a zároveň eliminovať časté chyby. Predstavuje riešenie nastavovania IP adries na rozhraniach ...
 • Optimalizace síťových úloh 

  Dražil, Jan
  V dnešní době, kdy se blížíme k úplnému vyčerpání veřejných IPv4 adres, se spoléháme na techniky, které kompletní vyčerpání alespoň oddálí. Jednou z těchto technik je překlad síťových adres. Internetoví poskytovatelé ...
 • Rozpoznávání textu pomocí konvolučních sítí 

  Csóka, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou nových datových sad pro účely strojového učení rozpoznávání textu z fotografií a experimenty s konvolučními neuronovými sítěmi na těchto sadách. Popisuje architekturu konvolučních sítí, problémy ...
 • Generované peephole optimalizace v překladači LLVM 

  Melo, Stanislav
  Jednou z důležitých vlastností aplikačně specifických procesorů je jejich výkon. Aby byl co největší, musí se překladač přizpůsobit potřebám procesoru, pre který bude překládat a generovat co nejefektívnejší kód. Jedním ...
 • Syntaktická analýza založená na automatech s hlubokými zásobníky 

  Rusek, David
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace syntaktické analýzy založené na kontextových jazycích,  obsahujících konstrukce, které není možné analyzovat pomocí standardních syntaktických analyzátorů založených ...
 • Obfuskace anomálií a bezpečnostních incidentů při provozu DNS 

  Štěrba, Ondřej
  Práce se nejdříve zabývá analýzou současných metod detekce anomálií a bezpečnostních incidentů v DNS provozu. Později jsou v práci navrženy obfuskační techniky, pomocí kterých je možné obejít současnou anomální detekci v ...
 • Návrh systému pro precizní lokalizační služby 

  Krippel, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo analyzovať bezdrôtovú lokalizáciu v interiéri. Analyzované sú niektoré technológie bezdrôtovej lokalizácie ako Time of Arrival alebo Time Difference of Arrival. V práci je taktiež popísaný ...
 • Lokalizace robota pomocí OpenStreet mapy 

  Rajnoch, Zdeněk
  Tato práce se zabývá lokalizací robota v rámci výřezu z OpenStreet mapy. Pro rekonstrukci uražené trajektorie jsou použity senzory robota IMU, odometrie a kompas, ta je poté porovnána s referenční GPS trajektorií. Následná ...
 • Far-Field Speech Recognition 

  Žmolíková, Kateřina
  Systémy rozpoznávání řeči v dnešní době dosahují poměrně vysoké úspěšnosti. V případě řeči, která je snímána vzdáleným mikrofonem a je tak narušena množstvím šumu a dozvukem (reverberací), je ale přesnost rozpoznávání ...
 • Podpora MongoDB pro UnifiedPush Server 

  Pecsérke, Róbert
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření pro UnifiedPush Server, které serveru umožní přistupovat k nerelační databázi MongoDB a využívá potenciál horiznotální škálovatelnosti neralačních databází. ...