Now showing items 21-40 of 188

 • Analýza pohybu automobilů na křižovatkách 

  Benček, Vladimír
  Táto diplomová práca sa venuje návrhu a tvorbe systému pre analýzu pohybu vozidiel na križovatkách. Vo videu získanom zo stacionárnej kamery, zachytávajúcej dianie na križovatke, detekuje a sleduje vozidlá. Ich trajektórie ...
 • Zpracování obrazu pro golfový simulátor 

  Heřman, Zdeněk
  Tato práce popisuje návrh a praktickou realizaci golfového simulátoru. Zahrnuje specifikaci hardwaru, který je pro takový simulátor nezbytností a implementaci detekce odpalu a letu míče. Simulátor musí splňovat několik ...
 • Recurrent Neural Networks with Elastic Time Context in Language Modeling 

  Beneš, Karel
  Tato zpráva popisuje  experimentální práci na statistické jazykovém modelování pomocí rekurentních neuronových sítí (RNN). Je zde předložen důkladný přehled dosud publikovaných prací, následovaný popisem algoritmů pro ...
 • Architektura pro rekonstrukci knihy objednávek s nízkou latencí 

  Závodník, Tomáš
  Informační technologie tvoří důležitou součást dnešního světa a algoritmické obchodování je mezi obchodníky již známým pojmem. Vysokofrekvenční obchodování, neboli High Frequency Trading (HFT), si žádá využití speciálních ...
 • Bioinformatický nástroj pro predikci rozpustnosti proteinů 

  Hronský, Patrik
  Táto diplomová práca sa zaoberá rozpustnosťou rekombinantných proteínov a hlavne jej predikciou. Približuje čitateľovi problematiku vzniku proteínov, ako aj proces tvorby rekombinantných proteínov. Syntetická výroba ...
 • Překlad OpenCL aplikací pro vestavěné systémy 

  Šnobl, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá podporou pro překlad a spouštění programů napsaných pomocí OpenCL frameworku na vestavěných systémech. OpenCL je systém pro programování heterogenních systémů, složených z procesorů, grafických ...
 • Automatická detekce témat, segmentace a vizualizace on-line kurzů 

  Řídký, Josef
  Cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci, která dokáže automaticky detekovat a segmentovat témata z videozáznamů on-line kurzů. Při následném přehrávání zpracovaných záznamů má uživateli vizualizovat záznamy z ostatních, ...
 • Porovnání vlastností a výkonnosti jader uC/OS-II a uC/OS-III 

  Lorenc, Ján
  Tato diplomová práce se zabývá otestováním výkonnosti operačních systémů reálného času uC/OS-II a uC/OS-III . Popisuje základní vlastnosti těchto systémů a metody, které se používají k testování výkonnosti operačních systémů ...
 • Using Near-Field Communication (NFC) to Improve Messaging Privacy on Android OS 

  Karmazín, Jaromír
  V této práci vytváříme jednoduchý systém pro rychlou textovou komunikaci (IM), který využívá technologii Near-Field Communication (NFC) ke zlepšení bezpečnosti a soukromí. V první části zkoumáme samotnou technologii NFC. ...
 • Modelování protokolů HSRP a GLBP pro redundanci brány 

  Holuša, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem protokolů zajišťujících redundanci síťové brány. Jsou zde popsány protokoly Hot standby router protocol , Virtual router redundancy protocol a Gateway load balancing protocol . Zároveň ...
 • Fyzikální simulace na GPU 

  Janošík, Ondřej
  Tato práce řeší problematiku fyzikální simulace pevného tělesa a možnosti paralelizace s využitím GPU. Popisuje základy potřebné pro implementaci základního fyzikálního enginu zaměřeného na fyzikální simulací kvádrů a ...
 • Algoritmy pro segmentaci webových stránek 

  Laščák, Tomáš
  Segmentace webových stránek je jednou z disciplín extrakce informací. Umožňuje dělit stránky na různé sémantické bloky. Diplomová práce se zabývá seznámením se samotnou segmentací a také implementací konkrétní segmentační ...
 • Regulované systémy automatů 

  Krčmář, Radim
  Tato práce zavádí a studuje dva nové typy automatů, spolupracující distribuované systémy zásobníkových automatů (CDPDAS) a paralelní komunikující systémy zásobníkových automatů (PCPDAS), které jsou inspirovany spolupracujícími ...
 • Nástroj pro podporu komunikace externích účastníků akce 

  Kratochvíl, Jiří
  Cílem práce bylo vytvoření multiplatformní aplikace pro podporu komunikace a zajištění účasti externích účastníků (sponzoři, podporovatelé) akce typu konference, festival a další. Aplikace poskytuje podporu pro komunikaci ...
 • Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému 

  Bednařík, Jan
  Tato práce představuje semiautonomní systém pro optickou lokalizaci velmi vzdálených pohyblivých cílů za pomocí několika polohovatelných kamer. Kamery byly kalibrovány a zastaničeny pomocí speciálně navržených kalibračních ...
 • Systém pro sledování trajektorie objektů pohybujících se v prostoru 

  Jakubíček, Patrik
  Tato práce se zabývá systémem pro sledování trajektorie pohybujícího se objektu. Dále také získání doplňujících pohybových dat a jiných informací. Práce je zaměřena na létající objekty. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty ...
 • Doplnění a optimalizace temporálního rozšíření pro PostgreSQL 

  Koroncziová, Dominika
  Táto práca sa zaoberá problematikou implementácie podpory práce s temporálnymi dátami v prostredí tradičného, relačného databázového systému PostgreSQL. Nadväzujem v nej na predchádzajúce výsledky Radka Jelínka a ním ...
 • Optimalizace výkonu VPN v Linuxu 

  Pokorný, Fridolín
  Tato práce se zabývá analýzou stávajících a aktivních VPN řešení,  jejich výkonu a slabých stránek. Výsledkem práce je jaderný modul pro Linux, který implementuje datový přenos pomocí protokolů TLS a DTLS na základě ...
 • Analýza práce s dynamickými datovými strukturami v C programech 

  Šoková, Veronika
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou dynamických dátových štruktúr pomocou analýzy tvaru použitej v nástroji Predator. Popisuje zvolenú abstraktnú doménu pre reprezentáciu pamäte vo forme symbolických grafov pamäte. ...
 • Interaktivní simulace chování tkaniny akcelerovaná pomocí GPU 

  Melichar, Vojtěch
  Tato práce se zabývá interaktivní simulací chování tkanin s využitím GPU pro obecné výpočty. V první části jsou rozebrány všechny technologie, které jsou následně využity při implementaci programu. Druhá část poté diskutuje ...