Show simple item record

Passenger Counting System Based on Stereovision

dc.contributor.advisorRozman, Jaroslavcs
dc.contributor.authorVrzal, Radekcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:20:34Z
dc.date.available2020-06-23T08:20:34Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVRZAL, R. Stereovizní systém pro počítání cestujících v hromadných dopravních prostředcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96604cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61837
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189916
dc.description.abstractTato práce pojednává o návrhu systému pro automatické počítání cestujících v dopravních prostředcích. Jednotky počítající cestující jsou umístěny na stopě dveřního prostoru vozidla. Cestující jsou detekováni na disparitní mapě vypočtené ze snímků stereo-kamery. Sledování cestujícího probíhá pomocí sledovacího algoritmu Global nearest neighbor a Multiple hypothesis tracking. Systém je používán pro získávaní dat pro přepravní průzkumy veřejné dopravy.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a concept of system for automatic passenger counting in different  modes of transport. Counting units are placed in top of the door area in the vehicle. Passengers are detected at the disparity map counted from the stereo-camera images. Object tracking is achieved with Global nearest neighbor and Multiple hypothesis tracking algorithm. This system is used for public transportation surveys.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectautomatické počítání cestujícíchcs
dc.subjectstereo viděnícs
dc.subjectdisparitacs
dc.subjectsledování cílecs
dc.subjectsledování více cílůcs
dc.subjectautomatic passenger countingen
dc.subjectstereo visionen
dc.subjecttarget trackingen
dc.subjectmulti target trackingen
dc.titleStereovizní systém pro počítání cestujících v hromadných dopravních prostředcíchcs
dc.title.alternativePassenger Counting System Based on Stereovisionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:45cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96604en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:20:34en
sync.item.modts2020.06.23 09:20:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHradiš, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (místopředseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Napadají vás jiné metody automatického počítání cestujících? Jaké jsou podle vás výhody a nevýhody vašeho přístupu založeném na stereo vidění? U testů rychlosti výpočtu jednoduchých operací v kap. 5.1 mě překvapuje, že s využitím OpenCL je eroze rychlejší než kopie i součet. Jak je to možné?  Můžete vysvělit větu na str. 39 "..., při použití větší datové sady by se však nejlepší hodnocení blížilo zvoleným hodnotám."? Moje interpretace, že vy víte, jaké je optimum a není vhodné věřit výsledkům provedených experimentů, mi nezní úplně rozumně. Kdo navrhl a vyrobil jednotku UCP-01? Proč jste použil zrovna toto zařízení? Jak bylo náročné anotovat záznamy disparitních map? Máte představu, jak se zařízení chová při přeplnění dopravního prostředku?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record