Show simple item record

Compilation of OpenCL Applications for Embedded Systems

dc.contributor.advisorHruška, Tomášcs
dc.contributor.authorŠnobl, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:19:21Z
dc.date.available2019-05-17T07:19:21Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠNOBL, P. Překlad OpenCL aplikací pro vestavěné systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96402cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61853
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá podporou pro překlad a spouštění programů napsaných pomocí OpenCL frameworku na vestavěných systémech. OpenCL je systém pro programování heterogenních systémů, složených z procesorů, grafických akcelerátorů a dalších výpočetních zařízení. Využití má ovšem i na systémech skládajících se pouze z jedné výpočetní jednotky, kde umožňuje zápis paralelních programů (funkční a datový paralelismus) a práci s hierarchickým systémem pamětí. V rámci této práce jsou porovnány jednotlivé dostupné open source implementace OpenCL a následně je jedna vybraná integrována s překladačem LLVM. Tento překladač je generován v rámci sady nástrojů poskytovaných vývojovým prostředím pro tvorbu procesorů s aplikačně specifickou instrukční sadou zvaným Codasip Studio. Dále jsou navrženy a implementovány optimalizace pro architektury se SIMD instrukcemi a architektury typu VLIW. Výsledek je otestován a demonstrován na sadě testovacích aplikací.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the support for compilation and execution of programs written using OpenCL framework on embedded systems. OpenCL is a system for programming heterogeneous systems comprising processors, graphic accelerators and other computing devices. But it also finds usage on systems composed of just one computing unit, where it allows to write parallel programs (task and data parallelism) and work with hierarchical system of memories. In this thesis, various available open source OpenCL implementations are compared and one selected is then integrated into LLVM compiler infrastructure. This compiler is generated as a part of toolchain provided by application specific instruction set architecture processor developement environment called Codasip Studio. Designed and implemented are also optimizations for architectures with SIMD instructions and VLIW architectures. The result is tested and demonstrated on a set of testing applications.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOpenCLcs
dc.subjectLLVMcs
dc.subjectCodasipcs
dc.subjectSIMDcs
dc.subjectVLIWcs
dc.subjectOpenCLen
dc.subjectLLVMen
dc.subjectCodasipen
dc.subjectSIMDen
dc.subjectVLIWen
dc.titlePřeklad OpenCL aplikací pro vestavěné systémycs
dc.title.alternativeCompilation of OpenCL Applications for Embedded Systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-22cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:30cs
thesis.disciplinePočítačové a vestavěné systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96402en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:20:37en
sync.item.modts2020.06.23 09:56:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeČekan, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Vlček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Je obecně dosahováno lepších nebo horších výsledků v rychlosti aplikace implementované v jazyce OpenCL na SIMD a VLIW architekturách oproti stejné implementaci např. v jazyce C?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record