Show simple item record

Classification and Recognition of Pathologic Foundings in Eye Retina Images

dc.contributor.advisorDrahanský, Martincs
dc.contributor.authorMacek, Jáncs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:19:22Z
dc.date.available2019-05-17T07:19:22Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMACEK, J. Klasifikace a rozpoznávání patologických nálezů v obrazech sítnice oka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96392cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61868
dc.description.abstractDiabetická retinopatia a vekom podmienená makulárna degenerácia patria v dnešnej dobe medzi dve najčastejšie ochorenia sietnice, ktoré môžu mať za následok čiastočnú alebo úplnu stratu zraku. Práve z tohto dôvodu je potrebné vytvárať nové prístupy, pomocou ktorých bude možné tieto ochorenia odhaliť a pacienta včasne varovať. Hlavným cieľom práce je navrhnutie a implementácia algoritmu pre klasifikáciu spomenutých ochorení na základe snímky sietnice oka. V prvej časti tejto práce sú bližšie popísané jednotlivé fázy ochorení a ich najčastejšie prejavy. Taktiež je v práci bližšie popísaná fundus kamera, ktorá slúži na zhotovovanie snímkov sietnice oka. V druhej časti práce je navrhnutý postup riešenia klasifikácie diabetickej retinopatie a vekom podmienenej makulárnej degenerácie. Zároveň sú tiež rozobrané algoritmické postupy pre manipuláciu s obrazom a detekciu útvarov na snímkach. V poslednej časti práce sa nachádzajú výsledky testovania a ich vyhodnotenie, pomocou ktorých je na konci zhodnotená úspešnosť navrhnutých a implementovaných postupov.cs
dc.description.abstractDiabetic retinopathy and age-related macular degeneration are two of the most common retinal diseases in these days, which can lead to partial or full loss of sight. Due to it, it is necessary to create new approaches enabling to detect these diseases and inform the patient about his condition in advance. The main objective of this work is to design and to implement an algorithm for retinal diseases classification based on images of the patient's retina of previously mentioned diseases. In the first part of this work, there is described in detail each stage of each disease and its the most frequent symptoms. In this thesis, there is also a chapter about fundus camera, which is a tool for image creation of human eye retina. In the second part of this thesis, there is proposed an approach for classification of diabetic retinopathy and age-related macular degeneration. There is also a chapter about algorithmic methods which can be used for image processing and object detection in image. The last part of this thesis contains the test results and their evaluation. Assessment of success of proposed and implemented methods is also part of this chapter.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsietnica ľudského okacs
dc.subjectvekom podmienená makulárna degeneráciacs
dc.subjectdiabetická retinopatiacs
dc.subjectpatologické nálezycs
dc.subjectfundus kameracs
dc.subjectspracovanie obrazucs
dc.subjectknižnica OpenCVcs
dc.subjecthuman retinaen
dc.subjectage-related macular degenerationen
dc.subjectdiabetic retinopathyen
dc.subjectpathological foundingsen
dc.subjectfundus cameraen
dc.subjectimage processingen
dc.subjectOpenCV libraryen
dc.titleKlasifikace a rozpoznávání patologických nálezů v obrazech sítnice okacs
dc.title.alternativeClassification and Recognition of Pathologic Foundings in Eye Retina Imagesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:30cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96392en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:10:40en
sync.item.modts2020.06.23 10:33:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeOrság, Filipcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A).cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record