Show simple item record

Application of a Cooperative Terrain Mapping

dc.contributor.advisorHrubý, Martincs
dc.contributor.authorMatěj, Kryštofcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:07:43Z
dc.date.available2018-10-21T17:07:43Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMATĚJ, K. Systém pro kolaborativní mapování v terénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96216cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61869
dc.description.abstractCílem předložené diplomové práce je vytvoření nástroje pro kolaborativní mapování v terénu určený pro zařízení s operačním systémem iOS . Nástroj umožní sdílení vytvořených geografických dat mezi všechny uživatele aplikace formou sociální sítě. Vymezený záměr je realizován vytvořením mobilní aplikace YourGis . Sdílení mezi uživateli je vyřešeno systémem CloudKit , jenž je dostupný pro všechna zařízení se systémem iOS . V předložené diplomové práci byla vytvořena mobilní aplikace YourGis pro kolaborativní mapování v terénu. Funkčnost mobilní aplikace byla ověřena automatickými a integračními testy. Přínosem práce je vytvoření mobilní aplikace, kterou je možno využít např. pro vytvoření společného mapového díla zaznamenávajícího výskyt druhů ryb v jezerech a řekách.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to create a tool for collaborative mapping in terrain for mobile devices with operating system iOS . The tool would enable provision sharing created geographic data through social network among all users. The defined aim is solved by the creation of mobile application YourGis . Sharing among users is handled by CloudKit , which is available for all devices runned by iOS . Whithin this thesis, the mobile application YourGis was created with the intention of collaborative mapping in the field. The functionality of mobile application has been validated by automated and integration tests. The benefit of this work is to create a mobile application, which can be used eg. to create a common map series recording the occurrence of species of fish in lakes and rivers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectiOScs
dc.subjectXcodecs
dc.subjectCloudKitcs
dc.subjectGiscs
dc.subjectGeografický informační systémcs
dc.subjectYourGiscs
dc.subjectiOSen
dc.subjectXcodeen
dc.subjectCloudKiten
dc.subjectGisen
dc.subjectGeographic information systemen
dc.subjectYourGisen
dc.titleSystém pro kolaborativní mapování v terénucs
dc.title.alternativeApplication of a Cooperative Terrain Mappingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:33cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96216en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:15:20en
sync.item.modts2020.06.23 08:37:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKočí, Radekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře (B). Otázky u obhajoby: V práci uvádíte přehled existujících aplikací pro mapování v terénu. Nikde jsem nenašel srovnání vašeho nástroje s uvedenými. V čem se vaše řešení odlišuje (slabé a silné stránky)? Nakolik je možné vyhledávat geografické objekty podle zadaných kritérií nebo klíčových slov (např. objekty reprezentující park)? V k. 4.2.5 používáte množinové operace nad regiony. Je tedy region definován jako množina?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record