Show simple item record

Evolutionary Design Using Rewriting Systems

dc.contributor.advisorBidlo, Michalcs
dc.contributor.authorNétková, Barboracs
dc.date.accessioned2020-06-23T09:10:41Z
dc.date.available2020-06-23T09:10:41Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationNÉTKOVÁ, B. Evoluční návrh využívající přepisovací systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96253cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61872
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190158
dc.description.abstractV této práci byla navržena a implementována metoda pro evoluční návrh přepisovacích systémů. Pomocí genetického algoritmu jsou navrhována pravidla pro specifickou variantu Lindenmayerova systému. Navržené gramatiky jsou následně interpretovány jako rostoucí řadicí sítě. Byly prozkoumány různé přístupy interpretace L-systému na řadící sítě. Bude ukázáno, že evoluce je schopna navrhnout přepisovací systém pro částečně rostoucí sítě. Mezi nejlepší výsledky patří L-systémy navržené evolucí pro tvorbu sítí s 24 vstupy, které jsou schopny v dalších derivacích vytvořit síť až o 36 vstupech.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis proposes a method for the evolutionary design of rewriting systems. In particular, genetic algorithm will be applied to design rewriting rules for a specific variant of Lindenmayer system. The evolved rules of such grammar will be applied to generate growing sorting networks. Some distinct approaches to the rewriting process and construction of the sorting networks will be investigated. It will be shown that the evolution is able to successfully design rewriting rules for the proposed variants of rewriting processes. The results obtained exhibit abilities to successfully create partially growing sorting networks, which was evolved to grow for fewer inputs and in subsequent iterations grows up to 36 inputs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEvoluční algoritmycs
dc.subjectL-systémycs
dc.subjectřadicí sítěcs
dc.subjectevoluční návrhcs
dc.subjectpřepisovací systémycs
dc.subjectrostoucí řadicí sítěcs
dc.subjectvývoj řadicích sítí po vstupechcs
dc.subjectvývoj řadicích sítí po vrstváchcs
dc.subjectEvolutionary algorithmsen
dc.subjectL-systemsen
dc.subjectsorting networksen
dc.subjectevolutionary designen
dc.subjectrewriting systems growing sorting networksen
dc.subjectdevelopment of sorting networks by inputsen
dc.subjectdevelopment of sorting networks by layersen
dc.titleEvoluční návrh využívající přepisovací systémycs
dc.title.alternativeEvolutionary Design Using Rewriting Systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:05cs
thesis.disciplineBioinformatika a biocomputingcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96253en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:10:41en
sync.item.modts2020.06.23 10:24:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHyrš, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Porovnejte kvalitu sítí navržených vaším generátorem a konvenčními metodami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record