Show simple item record

High Performance Applications on Intel Xeon Phi Cluster

dc.contributor.advisorJaroš, Jiřícs
dc.contributor.authorKačurik, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-29T13:00:40Z
dc.date.available2018-10-29T13:00:40Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKAČURIK, T. Vysoce náročné aplikace na svazku karet Intel Xeon Phi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96248cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61886
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá implementáciou a optimalizáciou vysoko náročných aplikácií na zväzku Intel Xeon Phi koprocesorov. Na dvoch prístupoch k riešeniu N-Body problému boli demonštrované možnosti behu programov na zväzku procesorov, koprocesorov a s využitím oboch typov zariadení. Zvolené boli dva verzie N-Body problému -  naivná a Barnes-hut. Oba problémy boli implementované a optimalizované. Práca tiež zachytáva proces optimalizácie a zmeny vo výkone po aplikovaní jednotlivých optimalizácií. Pre lepšie porovnanie dosiahnutých výkonov sme porovnávali programy na základe dosiahnutého zrýchlenia voči behu programu na jednom výpočtovom uzle pri využití len procesorov. V prípade naivnej verzie bolo dosiahnuté 15 násobné zrýchlenie pri využití procesorov a koprocesorov na 8 výpočtových uzloch. Výkon dosiahnutý v tomto prípade predstavoval 9 TFLOP/s. Na základe dosiahnutých výsledkov sme v závere zhodnotili výhody a nevýhody pri behu programov v distribuovanom prostredí na procesoroch, koprocesoroch alebo s využitím oboch typov zariadení.cs
dc.description.abstractThe main topic of this thesis is the implementation and subsequent optimization of high performance applications on a cluster of Intel Xeon Phi coprocessors. Using two approaches to solve the N-Body problem, the possibilities of the program execution on a cluster of processors, coprocessors or both device types have been demonstrated. Two particular versions of the N-Body problem have been chosen - the naive and Barnes-hut. Both problems have been implemented and optimized. For better comparison of the achieved results, we only considered achieved acceleration against single node runs using processors only. In the case of the naive version a 15-fold increase has been achieved when using combination of processors and coprocessors on 8 computational nodes. The performance in this case was 9 TFLOP/s. Based on the obtained results we concluded the advantages and disadvantages of the program execution in the distributed environments using processors, coprocessors or both.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIntel Xeon Phics
dc.subjectMICcs
dc.subjectSalomon klastercs
dc.subjectOptimalizáciacs
dc.subjectVektorizáciacs
dc.subjectN-Bodycs
dc.subjectBarnes-Hutcs
dc.subjectOpenMPcs
dc.subjectMPIcs
dc.subjectNatívny módcs
dc.subjectHybridný módcs
dc.subjectIntel Xeon Phien
dc.subjectMICen
dc.subjectSalomon clusteren
dc.subjectOptimalizationsen
dc.subjectVectorizationen
dc.subjectN-Bodyen
dc.subjectBarnes-Huten
dc.subjectOpenMPen
dc.subjectMPIen
dc.subjectNative modeen
dc.subjectHybrid modeen
dc.titleVysoce náročné aplikace na svazku karet Intel Xeon Phics
dc.title.alternativeHigh Performance Applications on Intel Xeon Phi Clusteren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:03cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96248en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:20:43en
sync.item.modts2020.06.23 08:57:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHrbáček, Radekcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Proč bylo k verifikaci výsledků použito kontrolního součtu? Proč tato metoda nezaručuje správnost výsledků? Čím si vysvětlujete výrazný nárůst výkonu v grafu 7.3 pro 8192 částic oproti jiným počtům částic (čas výpočtu je zde dokonce kratší než pro poloviční počet částic)? Je možné říci, jaký dopad na výkonnost bude mít nová architektura koprocesoru Xeon Phi - Knights Landing?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record