Show simple item record

Fast Generator of Network Flows

dc.contributor.advisorMatoušek, Jiříen
dc.contributor.authorBudiský, Jakuben
dc.date.accessioned2019-05-17T07:19:24Z
dc.date.available2019-05-17T07:19:24Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBUDISKÝ, J. Fast Generator of Network Flows [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96388cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61926
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje analýze existujících řešení pro generování síťového provozu určeného k testování síťových komponent. Zaměřuje se na generátory na úrovni IP síťových toků a pokrývá návrh a implementaci generátoru, zvaného FLOR, schopného vytvářet syntetický síťový provoz rychlostí až několik desítek gigabitů za sekundu. K plánování toků využívá náhodného procesu. Vytvořená aplikace je otestována a porovnána s existujícími nástroji. V závěru jsou navrženy další vylepšení a optimalizace.en
dc.description.abstractThis master's thesis analyzes existing solutions for generating network traffic designed for testing network components. It focuses on IP network flows and aims towards a flow generator capable of producing flow-based synthetic traffic with speeds up to several tens of gigabits per second. A tool with such purpose, called FLOR, is designed and implemented, taking a stochastic approach to flow planning. It is evaluated and compared to the related work afterwards. Several performance improvements are proposed.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFLORen
dc.subjectgenerátoren
dc.subjectsíťový token
dc.subjectTCP/IPen
dc.subjectstochastické plánováníen
dc.subjectC++en
dc.subjectFLORcs
dc.subjectgeneratorcs
dc.subjectnetwork flowcs
dc.subjectTCP/IPcs
dc.subjectstochastic planningcs
dc.subjectC++cs
dc.titleFast Generator of Network Flowsen
dc.title.alternativeFast Generator of Network Flowscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-17cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:29cs
thesis.disciplinePočítačové a vestavěné systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96388en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:07:58en
sync.item.modts2021.11.12 22:33:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeDvořák, Milanen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Můžete blíže specifikovat, jaké výhody přináší Váš generátor oproti jiným řešením (MoonGen) a proč tyto řešení nevyhovují požadavkům zadání? Uvažoval jste o zvýšení výkonu zapojením více síťových karet a agregací provozu, aby bylo možné využít i další výpočetní jednotky v NUMA architektuře? Jak by Vaše řešení škálovalo pro více než 7 jader a více NIC zařízení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record