Show simple item record

System for Identifying Above Ground Level of Flying Objects

dc.contributor.advisorStrnadel, Josefcs
dc.contributor.authorBoba, Petercs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:19:24Z
dc.date.available2019-05-17T07:19:24Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBOBA, P. Systém pro určování nadzemní výšky letajících objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96552cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61928
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá dizajnom a vývojom systému pre meranie výšky (nad zemou) lietajúcich objektov. Popisuje teoretické podklady týkajúce sa merania výšky v aviatike ako aj rôzne techniky merania výšky. Meranie je vykonávané pomocou HMD (zariadenia na meranie výšky) - vstavaného systému, ktorý využíva senzor barometrického tlaku na meranie výšky. Hlavná časť tejto diplomovej práce je venovaná pozemnej jednotke - serveru, ktorý obsahuje sadu aplikácií. Použitím tohto serveru a rádiového spojenia je možné zasielať riadiace príkazy do HMD, prijímať dáta a zasielať dáta do webovej aplikácie. Server ďalej funguje ako dátové úložisko, je schopný spracovávať a analyzovať dáta. Táto práca taktiež diskutuje presnosť merania a dátový výstup. Systém bol testovaný a používaný na viacerých akrobatických súťažiach bezmotorových klzákov.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with design and development of a system for measuring altitude (height above ground level) of flying objects. It describes theoretical background related to altitude measurements in avionics as well as various techniques of altitude measuring. The measurement is conducted by HMD (Height measuring device) - embedded system which uses barometric pressure sensor to measure altitude. The main part of this thesis is dedicated to ground unit - a server running custom set of applications. Using this server and radio link, it is possible to send control commands to HMD, receive data, and propagate data into web application. Furthermore server acts as a data storage and is able to process and analyse data. The thesis also discusses the precision of the measurement and the data output. System was tested and used during several glider aerobatics competitions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectletectvocs
dc.subjectlietadlocs
dc.subjectnadzemná výškacs
dc.subjectbarometrický tlakcs
dc.subjectvýškomercs
dc.subjectakrobatické klzákycs
dc.subjectvstavané systémycs
dc.subjectrádiové spojeniecs
dc.subjectaviationen
dc.subjectaircraften
dc.subjectabove ground levelen
dc.subjectbarometric pressureen
dc.subjectaltimeteren
dc.subjectaerobatic glidersen
dc.subjectembedded systemsen
dc.subjectradio linken
dc.titleSystém pro určování nadzemní výšky letajících objektůcs
dc.title.alternativeSystem for Identifying Above Ground Level of Flying Objectsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-17cs
dcterms.modified2016-07-08-09:35:54cs
thesis.disciplinePočítačové a vestavěné systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96552en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:43:15en
sync.item.modts2019.05.19 00:58:38en
dc.contributor.refereeMičulka, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record