Show simple item record

Tracking and Recognition of People in Video

dc.contributor.advisorSmrž, Pavelcs
dc.contributor.authorŠajboch, Antoníncs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:12:58Z
dc.date.available2019-04-04T04:12:58Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠAJBOCH, A. Sledování a rozpoznávání lidí na videu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96260cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61933
dc.description.abstractTato práce se zabývá rozpoznáváním a sledováním lidí ve videu. K rozpoznávání byla použita konvoluční neuronová síť, která extrahuje vektor rysů z přiloženého snímku obličeje. Tento extrahovaný vektor je dále klasifikován. Proces rozpoznávání musí probíhat v reálném čase a s tímto ohledem jsou také voleny veškeré použité metody. V rámci této práce byl vytvořen nový dataset obličejů, který byl získán z videozáznamů pořízených v prostorách fakulty. Videozáznamy a dataset byly použity pro experimenty k ověření přesnosti vytvořeného systému. Výsledná přesnost rozpoznávání je cca 85%. Navržený systém může být použit například k evidenci osob, počítání průchodů či k ohlášení výskytu neznámé osoby v objektu. cs
dc.description.abstractThe master's thesis deals with detecting and tracking people in the video. To get optimal recognition was used convolution neural network, which extracts vector features from the enclosed frame the face. The extracted vector is further classified. Recognition process must take place in a real time and also with respect are selected optimal methods. There is a new dataset faces, which was obtained from a video record at the faculty area. Videos and dataset were used for experiments to verify the accuracy of the created system. The recognition accuracy is about 85% . The proposed system can be used, for example, to register people, counting passages or to report the occurrence of an unknown person in a building.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozpoznávánícs
dc.subjectrozpoznávání obličejůcs
dc.subjectdetekce obličejůcs
dc.subjectkonvoluční neuronové sítěcs
dc.subjectsledování objektůcs
dc.subjectSVMcs
dc.subjectoptický tokcs
dc.subjectRecognitionen
dc.subjectface recognitionen
dc.subjectface detectionen
dc.subjectconvolutional neural networken
dc.subjectobject trackingen
dc.subjectSVMen
dc.subjectoptical flowen
dc.titleSledování a rozpoznávání lidí na videucs
dc.title.alternativeTracking and Recognition of People in Videoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.modified2016-07-08-09:35:42cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96260en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:43:16en
sync.item.modts2019.05.18 16:25:39en
dc.contributor.refereeHradiš, Michalcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record