Show simple item record

Generated Peephole Optimizations in LLVM Compiler

dc.contributor.advisorHruška, Tomášcs
dc.contributor.authorMelo, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:19:25Z
dc.date.available2019-05-17T07:19:25Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMELO, S. Generované peephole optimalizace v překladači LLVM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96409cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61941
dc.description.abstractJednou z důležitých vlastností aplikačně specifických procesorů je jejich výkon. Aby byl co největší, musí se překladač přizpůsobit potřebám procesoru, pre který bude překládat a generovat co nejefektívnejší kód. Jedním ze způsobů přizpůsobení se je hledání vhodných instrukcií, které je možné implementovat jako jednu instrukci s více výstupy. Následně se dá vygenerovaný kód zefektivnit pomocí peephole optimalizátoru, který vyhledává skupiny instrukcí, které může směnit za jejich efektivnejší varianty. Tato práce popisuje problém nacházení a výběru instrukcí s více výsledky. Taktéž poskytuje stručný přehled několika nejznámějších algoritmů na řešení tohoto problému. Na závěr skoumá uplatnění a začlenění řešení spolu s peephole optimalizacemi, do překladače LLVM.cs
dc.description.abstractOne of the important feature of application specific processors is performance. To maximize it, the compiler must adapt to needs of processor that it is going to compile for and it must generate the most efficient code. One of the ways to do that is to search for appropriate instructions that can be implemented as one instruction with multiple outputs. Afterwards the generated code can be parsed through peephole optimizations that search for instruction patterns and replace them with other instructions to make code more effective. This paper describes the problem of finding and selecting suitable candidates for multiple output instructions. It also provides a brief overview of the few best known algorithms that solve this problem. Eventually it examines possibilities of incorporating this optimizations to LLVM compiler.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpeephole optimalizacecs
dc.subjectinstrukce s více výsledkycs
dc.subjectLLVMcs
dc.subjectgenerování kóducs
dc.subjectpeephole optimizationsen
dc.subjectmultile output instructionsen
dc.subjectLLVMen
dc.subjectcode generationen
dc.titleGenerované peephole optimalizace v překladači LLVMcs
dc.title.alternativeGenerated Peephole Optimizations in LLVM Compileren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-22cs
dcterms.modified2016-07-08-09:35:49cs
thesis.disciplineMatematické metody v informačních technologiíchcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96409en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:43:18en
sync.item.modts2019.05.19 08:43:28en
dc.contributor.refereePodivínský, Jakubcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record