Show simple item record

Database Indexing: SP-GiST for PostGIS

dc.contributor.advisorZendulka, Jaroslavcs
dc.contributor.authorMatula, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:13:00Z
dc.date.available2019-04-04T04:13:00Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMATULA, L. Indexování databází: SP-GiST pro PostGIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96564cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61943
dc.description.abstractCílem této práce je seznámení se s indexačními metodami a datovými typy prostorových objektů v databázovém systému PostgreSQL (obsahuje indexační metody GiST a SP-GiST) a vytvoření indexu SP-GiST pomocí quad stromu v rozšíření PostGIS. Toto rozšíření přináší databázi možnost pracovat s prostorovými a geografickými objekty. PostGIS obsahuje své vlastní datové typy a metody, které s nimi pracují. Obsahuje také GiST index pro práci s daty, ale chybí v něm stále realizace SP-GiST indexu. Z tohoto důvodu byla vytvořena tato diplomová práce.cs
dc.description.abstractThe goal of the master ́s thesis is to study index methods, spatial data type objects in PostgreSQL database systems and to create SP-GiST index by quadtree in the PostGIS. The PostGIS is spatial database, which extends of PostgreSQL. PostGIS adds support for geographic and spatial objects. It is a big benefit. PostGIS has its own data types, methods and GiST index too, but there is SP-GiST index missing, therefore master's thesis was created.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDatabázový systémcs
dc.subjectPostgreSQLcs
dc.subjectGiSTcs
dc.subjectSP-GiSTcs
dc.subjectdatový typcs
dc.subjectPostGIScs
dc.subjectdatabázový indexcs
dc.subjectmetodycs
dc.subjectquad stromcs
dc.subjectkd stromcs
dc.subjectDatabase systemen
dc.subjectPostgreSQLen
dc.subjectGiSTen
dc.subjectSP-GiSTen
dc.subjectdata typeen
dc.subjectPostGISen
dc.subjectdatabase indexen
dc.subjectmethodsen
dc.subjectquadtreeen
dc.subjectkdtreeen
dc.titleIndexování databází: SP-GiST pro PostGIScs
dc.title.alternativeDatabase Indexing: SP-GiST for PostGISen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-22cs
dcterms.modified2016-07-08-09:35:54cs
thesis.disciplineBezpečnost informačních technologiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96564en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:43:18en
sync.item.modts2019.05.18 18:35:41en
dc.contributor.refereeFröml, Vojtěchcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record