Show simple item record

Crowd Counting in Video

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorKuřátko, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:19:26Z
dc.date.available2019-05-17T07:19:26Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKUŘÁTKO, J. Počítání lidí ve videu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96214cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61962
dc.description.abstractCílem této práce je vytvořit program schopný sledovat trajektorie pohybu lidí a~na základě toho vytvářet různé statistiky. V praxi se jedná o efektivní marketingový nástroj, který lze využít například pro analýzy toku zákazníků, optimální vyhodnocení prodejních hodin, analýzy typu návštěvnost a mnoho dalších. Tato práce používá k řešení histogramy orientovaných gradientů, SVM klasifikátor, sledování optického toku a pro asociaci dat byla zvolena metoda multiple hypothesis tracking. Kvalita systému byla vyhodnocena na videu z ulice, kde byla velká koncentrace chodců, a na školním kamerovém systému, kde program sledoval pohyb na chodbě, a tak počítal celkový počet prošlých lidí.cs
dc.description.abstractThis master's thesis prepared the programme which is able to follow the trajectories of the movement of people and based on this to create various statistics. In practice it is an effective marketing tool which can be used for instance for customer flow analyses, optimal evaluation of opening hours, visitor traffic analyses and for a lot of other benefits. Histograms of oriented gradients, SVM classificator and optical flow monitoring were used to solve this problem. The method of multiple hypothesis tracking was selected for the association data. The system's quality was evaluated from the video footage of the street with the large concentration of pedestrians and from the school's camera system, where the movement in the corridor was monitored and the number of people counted.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHistogram orientovaných gradientůcs
dc.subjectSVMcs
dc.subjectsledování optického tokucs
dc.subjectMHTcs
dc.subjectMOTAcs
dc.subjectMOTPcs
dc.subjectHistogram of Oriented Gradientsen
dc.subjectSVMen
dc.subjectOptical Flowen
dc.subjectMHTen
dc.subjectMOTAen
dc.subjectMOTPen
dc.titlePočítání lidí ve videucs
dc.title.alternativeCrowd Counting in Videoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:32cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96214en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:10:53en
sync.item.modts2020.06.23 10:34:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeSochor, Jakubcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Popište, jak jste váš systém pro počítání lidí navrhl. Popište vyhodnocení detektorů. Kolik máte testovacích dat.  Popište co myslíte grafem 6.7. cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record