Show simple item record

Game Interface with Data Projector and Leap Motion

dc.contributor.advisorNajman, Pavelcs
dc.contributor.authorKendra, Matejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:08:41Z
dc.date.available2018-10-21T17:08:41Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKENDRA, M. Rozhraní pro hry s dataprojektorem a Leap Motion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96390cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61963
dc.description.abstractV této práci jsou popsána různá rozhraní určená člověku k hraní her a postupně jsou vyobrazeny modernější i běžně dostupná rozhraní. Blíže práce popisuje, jakým způsobem lze hrát hry na běžném dataprojektoru a senzorech pro detekci gest - Kinect a Leap Motion. Projekt je zaměřen na vyhodnocení aspektů návrhu deskové hry s těmito prvky a také na potřebnou kalibraci obrazu projektoru a Leap Motionu. Část projektu je věnována popisu deskové hry Osadníci z Katanu, z jejichž pravidel je vytvořena specifikace a možnosti hráče. Podle těchto znalostí je pak popsán návrh hrací sestavy a návrh několika typů rozhraní hry. Práce jednoduchým způsobem popisuje implementaci hry a v závěrečných kapitolách popisuje způsob testování vytvořeného rozhraní. Posledním obsaženým tématem je vyhodnocení z pohledu testovaných uživatelů.cs
dc.description.abstractThis thesis describes various game interfaces for human and gradually there are shown more modern and common available interfaces. Work closely describes how you can play games on a regular projector and sensors for gestures detection - Kinect and Leap Motion. This work focus on evaluation of aspects of table-game design with these components and also on display view calibration between projector and Leap Motion. Part of the project is devoted to describing the board game Catan, of which rules are taken to write down specification and options of player. According to this knowledge is then described the design of the play-set and the design of several interfaces of the game. Implementation is briefly described and final chapters covers forms of the testing methods of interfaces and testing evaluation from user perspective.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozhranícs
dc.subjectuživatelské rozhranícs
dc.subjectgrafické uživatelské rozhranícs
dc.subjectdataprojektorcs
dc.subjecthry na dataprojektorcs
dc.subjectLeap Motioncs
dc.subjectkalibrace projektorucs
dc.subjectdesková hracs
dc.subjectOsadnící z Katanucs
dc.subjectInterfaceen
dc.subjectuser interfaceen
dc.subjectUIen
dc.subjectgraphic user interfaceen
dc.subjectGUIen
dc.subjectprojectoren
dc.subjectgames on projectoren
dc.subjectLeap Motionen
dc.subjectprojector calibrationen
dc.subjecttable gameen
dc.subjectCatanen
dc.titleRozhraní pro hry s dataprojektorem a Leap Motioncs
dc.title.alternativeGame Interface with Data Projector and Leap Motionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-07-08-09:35:48cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96390en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:43:23en
sync.item.modts2019.05.18 04:28:38en
dc.contributor.refereeBeran, Vítězslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record