Poslední příspěvky

 • Rozšíření systému inteligentní domácnosti o ovládání termoregulace 

  Köszegy, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na integraci termoregulátora VPT od společnosti Thermona do systému inteligentní domácnosti s názvem BeeeOn. V teoretické části jsou popsány jednotlivé komponenty termoregulátoru VPT a systému ...
 • Sledování pohybů osob v záznamu ze stacionární kamery 

  Trnkal, Milan
  Tato práce se zaměřuje na problematiku sledování chodců kamerou. Představil jsem používané metody počítačového vidění, které jsou vhodné pro detekci a klasifikaci osob. Na základě detekce pohybu osob ve videozáznamu jsem ...
 • Systém automatického přístupu na parkoviště pomocí rozpoznání registrační značky 

  Václavek, Patrik
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat systém pracující v reálném čase, schopný detekovat příjezd vozidla k terminálu parkoviště, rozpoznat registrační značku a automaticky rozhodnout o jeho vpuštění. Systém pro ...
 • Analýza dat ze sociálních sítí 

  Skyva, Petr
  Cílem této práce je prostudovat rozhraní sociálních sítí a následně navrhnout a implementovat systém, který dokáže pravidelně získávat, indexovat a analyzovat stahovaná data. Vytvořený systém je demonstrován na příkladech ...
 • Informační systém pro oddíl orientačního běhu 

  Hadač, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací informačního systému pro oddíl orientačního běhu v Opavě. Informační systém poskytuje uživatelům přihlašování se na události a organizaci dopravy na ně. Nedílnou součástí je vyúčtování, ...
 • Automatizované testování GUI pomocí kontejnerů 

  Sojčák, Juraj
  Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie systému na automatizované testovanie GUI desktopových aplikácií, ktorý sa dá jednoducho nasadiť ako testovacie prostredie. Tento systém pozostáva z nástroja, v ktorom je užívateľ ...
 • Nástroj pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi 

  Josefík, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou nástroje pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi za použití dvou rozdílných jazyků PNML a PNtalk. PNML slouží pro popis Petriho sítě, je založený na XML a jeho výhodou je, že dokáže ...
 • Rychlá detekce přírodních objektů 

  Zelinka, Martin
  Práce se zabývá detekcí a lokalizací psů v obraze. Rozebírá postupy počítačového vidění vhodné k řešení této problematiky. Je navrhnuto a následně implementováno řešení. V rámci vypracování práce je vytvořena datová sada ...
 • Docházkový systém s přístupovým terminálem 

  Pulik, Peter
  Táto práca sa zaoberá návrhom prístupového terminálu a dochádzkového systému. Popisuje návrh prístupového terminálu po hardwarovej stránke, implementáciu jeho riadiaceho programu, serverového programu slúžiaceho na výpočet ...
 • Detekce a rozpoznání registrační značky z jedoucího vozidla 

  Tomovič, Martin
  Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu na detekciu a rozpoznávanie registračných značiek, vhodnú pre spracovanie v reálnom čase. Práca obsahuje rozbor vybraných metód zaoberajúcich sa touto problematikou. Časť práce je ...
 • Fotorealistické zobrazování 

  Melcer, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou realistického zobrazování 3D scén, kde jsou popsány postupy vedoucí k fotorealistickému obrazu. Nejprve jsou uvedeny způsoby definice předmětů, jak je scéna vykreslena na ...
 • Couchsurfing pro hudebníky 

  Kleinová, Viola
  Cieľom tejto práce, je navrhnúť a vytvoriť užívateľské rozhranie pre projekt podobný Couchsurfingu so zameraním na hudobníkov. Súčasťou práce je rozbor existujúcich riešení s podobným účelom, rozbor problematiky webových ...
 • Mutace v kartézském genetickém programování 

  Končal, Ondřej
  Tato práce se zabývá zkoumáním různých druhů mutací v kartézském genetickém programování (CGP) na úlohách symbolické regrese. CGP je druh evolučního algoritmu, který pracuje se spustitelnými strukturami. Mutace je u CGP ...
 • Chytrý obojek 

  Kožušník, Adam
  Práce se zabývá problematikou inteligentního obojku pro psa. Cílem je návrh a vytvoření aplikace pro monitorování pohybu psa s vhodným grafickým uživatelským rozhraním. Pro snímání pohybu je využito zařízení SensorTag od ...
 • Detekce ruky uživatele v hloubkových datech 

  Malík, Pavol
  Cieľom tejto práce je detekovať ruku užívateľa nad interaktívnym stolom a zobraziť jej pozíciu voči stolu. Na vypracovanie bol zvolený prístup pomocou hĺbkových dát, použitím senzora Kinect. Detekcia je realizovaná použitím ...
 • Pokročilé zotavení z chyb během syntaktické analýzy zdola nahoru 

  Regéciová, Dominika
  Tato bakalářská práce se zabývá pokročilými metodami zotavení při syntaktické analýze zdola nahoru. Popisuje a srovnává metody s pomocí upravené gramatiky FUN. Vytváří webové rozhraní, Projekt Alan, kde jsou vybrané metody ...
 • Sketchup jako nástroj pro návrh nábytku 

  Matěj, Aleš
  Cílem této práce je seznámení se s aplikací SketchUp, postupy návrhu nábytku z prefabrikovaných desek a navžení i implementace nástrojů pro zefektivnění těchto procesů. Nástroje jsou ve formě rozšíření pro SketchUp a ...
 • Rozpoznávání emocí pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Jileček, Jan
  Konvoluční neuronové sítě se dnes používají v mnoha oblastech, především ale pro strojové učení, kde vykazují velkou úspěšnost. Tato práce nejprve představí existující frameworky, další algoritmy pro rozpoznávání a pak ...
 • Spojování a korekce fotografií 

  Trčka, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat aplikaci pomocí knihovny OpenCV. Tato práce se zabývá problematikou korektního spojení více fotografií, pokouší se eliminovat vady, které vznikly při jejich pořizování, ...
 • 3D logická hra s principy deformace prostoru 

  Joščák, Juraj
  Táto práca sa zaoberá globálnou deformáciou 3D geometrie a jej využitím v logickej hre. Cieľom je preskúmať rôzne metódy pre deformáciu geometrie v reálnom čase, zvážiť ich použiteľnosť v kontexte počítačovej hry a vyriešiť ...

Zobrazit další