Poslední příspěvky

 • Využití strojového učení pro predikci vývoje trhu 

  Klhůfek, Michal
  Práce pojednává o systému pro predikci vývoje trhu na základě dat, která byla získána na zkoumaném trhu v minulosti. Cíl byl kladen na využití metod technické analýzy k vytvoření co nejpřesnějšího odhadu chování trhu v ...
 • Grafické rozhraní průhledového displeje 

  Pomikálek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vizualizace letových dat. Cílem projektu byl návrh a implementace vizuálního rozhraní průhledového displeje. Důraz je kladen na použití správné symboliky, udržení přehlednosti ...
 • Mobilní aplikace pro správu a rezervaci produktů 

  Joukal, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a následně vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android jako podpůrná aplikace zároveň vyvíjené webové služby rezervačního systému. Cílem práce je vytvořit vizuálně minimalistickou ...
 • Automatická tvorba testovacích případů z datových toků 

  Kraut, Daniel
  Tato práce se zabývá automatickou tvorbou testovacích případů na úrovni jednotkového testování, pro zdrojové texty v jazyce C. K dosažení automatizace jsou použity metody přístupu k software jako k datovým tokům proměnných. ...
 • Procedurální generování měst 

  Hamerník, Pavel
  Tato práce se zabývá procedurálním generováním měst. Jsou v ní definovány jednotlivé etapy generování města a existující metody sloužící k jejich vytvoření. Dále jsou uvedeny postupy vycházející z použitých metod při ...
 • On-line generátor životopisů 

  Šottník, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením webovej aplikácie a jej implementáciou pre systém generovanie životopisov. Systém dáva možnosti užívateľovi meniť grafické podoby svojich životopisov, zaplatiť za danú službu cez ...
 • Implementace JPEG 2000 

  Zlatohlávek, Adam
  Tato práce se zaobírá novodobým kompresním řetězcem JPEG 2000. První část je rozborem technik používaných v základní části standardu a jejich možností v kompresním formátu. Druhá část se věnuje implementaci kompresního ...
 • Board Game User Interface with a Camera 

  Cihlářová, Dita
  Cílem této práce je vytvořit systém, který bude schopen nahradit reálného protihráče ve hře Dostihy a sázky. Hra je snímána kamerou, ze které se obraz přenáší do počítače, kde probíhá zpracování obrazu a identifikace herních ...
 • Analýza vlivu poruch a chyb na chování jádra operačního systému 

  Blašková, Adriána
  Cieľom tejto práce je analyzovať vplyv porúch a chýb na chod jadra operačného systému. Obsahuje podrobne spracované základné pojmy a techniky ako spoľahlivosť systému, poruchy a chyby alebo mechanizmy na zvýšenie spoľahlivosti. ...
 • Aplikace pro řízení auditů 

  Valena, Roman
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj webové aplikace pro řízení auditů ve firmě THK Rhythm Automotive Czech, která se zabývá výrobou automobilových součástek. Aplikace umožňuje efektivnější plánování a provádění auditů. ...
 • Rozšířená realita pro ARTable s See-through brýlemi 

  Adam, Róbert
  Táto bakalárska práca bola vytvorená počas môjho štúdia na fakulte informačných technológií Vysokého učení technického v Brne. Práca sa zaoberá rozšírenou realitou, vývojovým prostredím Unity a systémom ARTable. V teoretickej ...
 • Zobrazení 3D scény ve webovém prohlížeči 

  Mahr, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací interaktivního prohlížeče 3D modelů ve webovém prohlížeči. Cílem práce je věrné představení průmyslových a komerčních výrobků potenciálním zákazníkům daného produktu. Výsledná ...
 • Tvorba řezů z 3D modelů pro vystřihovánky "sliceforms" 

  Ondrejó, Michal
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať aplikáciu na tvorbu vystrihovačiek známychako Sliceforms. Práca sa zaoberá tvorbou prierezov z polygonálneho modelu. Vytvorenériešenie poskytuje možnosť vizualizovať prierezy ...
 • Využití nositelných zařízení pro medicínské aplikace 

  Abraham, Lukáš
  Práce obsahuje výtah zajímavých nositelných zařízení, která se zaměřují na medicínu, nebo se v medicíně využívají. Dále lze v této práci nalézt i informace o aplikacích na mobilní zařízení a medicínských aplikací, které ...
 • Systém pro oceňování nemovitostí 

  Eliáš, František
  Cílem této práce je návrh a implementace systému pro oceňování nemovitostí, který má být v praxi využitelný především soudními znalci a realitními makléři. Výsledný nástroj zároveň zohledňuje aktuální právní a daňové ...
 • Webová demonstrace návrhu lineárních filtrů 

  Pospíšil, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit demonstrační aplikaci zaměřenou na návrh číslicových filtrů. V prvních kapitolách se věnujeme teorii číslicové filtrace a návrhu číslicových filtrů. následující kapitole si shrneme a ohodnotíme ...
 • Demonstrace skákajících automatů 

  Růžička, Ladislav
  Tato práce se zabývá demonstrací nově zkoumaného výpočetního modelu pro popis formálních jazyků, a to skákajícího automatu. Místo souvislého čtení vstupního řetězce, jak je tomu u konvenčních konečných automatů, tak u ...
 • Tvorba obchodního systému založeného na strategii TRB 

  Šťastný, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu automatického obchodního systému pro devizový trh Forex. Systém je založený na principu time range breakoutu a silně přizpůsobitelný pomocí parametrů. Práce popisuje nezbytný teoretický ...
 • Systém pro import/správu fotografií 

  Škutová, Sára
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci, která by umožňovala rozdělovat fotografie do skupin a následně k nim vyhledávat jejích duplikáty. Toto třídění a identifikace identických fotografií probíhá pomocí Exif ...
 • 3D závodní hra 

  Vlach, Jan
  Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci 3D závodní hry s grafickými efekty. Cílem této práce je vytvořit závodní hru s grafickými efekty tvořeny především emitory částic. K detekci kolize je ve hře využita fyzikální ...

Zobrazit další