Poslední příspěvky

 • Automatická detekce, lokalizace a extrakce duhovky lidského oka 

  Pánik, Matúš
  Práca sa venuje návrhu a implementácii lokalizátora, detektora a extraktora rysov obsiahnutých v dúhovke ľudského oka. V úvode je stručne objasnená anatomická stavba oka ako optického orgánu zabezpečujúceho vlastné videnie ...
 • Terminál pro objednávání jídel 

  Kršák, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť aplikáciu pre objednávanie jedál v menze. Teoretická časť popisuje technológie WPF a UWP, návrhový vzor MVVM a PRISM Framework, ktoré sú v práci využité. Pre túto prácu bola podrobnejšie ...
 • Extrakce dostupných informací z protokolu SSH 

  Ďurčanský, Norbert
  Práca analyzuje problematiku extrakcie dostupných informácií z protokolu SSH. K riešeniu boli využité znalosti o protokole SSH, pomocou ktorých bol implementovaný modul pre FlowMon exportér. Pri skúšobných meraniach bol ...
 • Terminál pro vydávání jídel 

  Kello, Tomáš
  Bakalárska práca sa zameriava na vývoj aplikácie pod operačným systémom windows 10 s použitím platformy UWP. Rieši problematiku softvérového riešenia ktoré napomáha pri výdaji jedál a zobrazení objednávok klienta.
 • Anotátor videa pro analytické účely 

  Lištiak, Filip
  Cílem této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace programu, který umožňuje uživatelskou anotaci video dat pro zvolené analytické metody pro podporu detekce událostí v obrazových datech. Aplikace umožňuje přehrát ...
 • Webová aplikace autoškoly 

  Halík, Roman
  Tato práce se věnuje problematice návrhu a implementace webové prezentace, redakčního systému a rezervačního systému jízd autoškoly. Hlavní funkcionalitou webové aplikace je možnost on-line plánování rozvrhu jízd, na které ...
 • Rekonstrukce zachyceného provozu komunikačních nástrojů 

  Ambrož, Tomáš
  V dnešní době čím dál více přibývá textové a hlasové komunikace a zasílání multimediálních dat pomocí komunikačních aplikací. Z tohoto důvodu vzniká potřeba bezpečnostních služeb státu tuto komunikaci monitorovat a analyzovat ...
 • Prohledávání textových souborů pomocí regulárních výrazů 

  Šimek, Ota
  Tato práce se zabývá návrhem, analýzou a implementací programu, který slouží pro vyhledávání určitých částí textu v textových a xml souborech. Pro vyhledávání je nutné vytvářet šablony pomocí dvou technik porovnávání textu. ...
 • Návrh a evaluace uživatelského rozhraní pro vodohospodářský informační systém 

  Vicen, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou užívateľského rozhrania pre informačný systém čerpacie stanice odpadných vôd v meste Trebišov. V prvej časti práce sú popísané všeobecné metódy návrhu používateľského rozhrania a testovanie ...
 • Integrace IBM SoftLayer do prostředí ManageIQ 

  Coufal, Tomáš
  Cloudová řešení získávají na popularitě, spolu s tím však roste jejich složitost. Pro jejich efektivní správu a řízení existují různá řešení. Projekt ManageIQ je jedním z těchto nástrojů. Tato bakalářská práce se zabývá ...
 • FM vysílač na platformě Raspberry Pi 

  Kohoutek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat přehrávač, který bude umožňovat prehrávání vlastních souborů v pásmu FM. Přehrávač tvoří vysílač založený na platformě Raspberry Pi a mobilní aplikace umožňující ...
 • Vliv šumu na kompresi videa 

  Anton, Matyáš
  Videa jsou jakožto obrazový signál v různých fázích zpracování náchylná na vznik zkreslení ve formě šumu. Tato práce zkoumá, jakým způsobem může přítomnost šumu ovlivnit výsledky komprese obrazových dat a jaký dopad má ...
 • Informační systém pro správu nemovitostí 

  Fojtík, David
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro správu nemovitostí. Tento informační systém bude umožňovat pro konkrétní byty či nemovitosti vedení evidence (ve smyslu servisní knížky). ...
 • Reportovací nástroj pro GridEngine 

  Rožek, František
  Cílem této práce je sestavit nástroj, který bude odrážet využití výpočetního clusteru postaveného na technologii Grid Engine. Data jsou zpracována pomocí PHP a Shell skriptů a následně uložena do MySQL, či RRD databází. V ...
 • Vizualizace činnosti multi-agentního systému pomocí enginu Unity 

  Prokop, Jaroslav
  Cílem této práce je popsat základní vlastnosti multi-agentního systému Jason a herního enginu Unity3D. Následně se práce zabývá vytvořením vizualizační aplikace, s kterou bude přes síťovou komunikaci navazovat spojení ...
 • Informační systém pro oddíl orientačního běhu 

  Hadač, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací informačního systému pro oddíl orientačního běhu v Opavě. Informační systém poskytuje uživatelům přihlašování se na události a organizaci dopravy na ně. Nedílnou součástí je vyúčtování, ...
 • Nástroj pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi 

  Josefík, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou nástroje pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi za použití dvou rozdílných jazyků PNML a PNtalk. PNML slouží pro popis Petriho sítě, je založený na XML a jeho výhodou je, že dokáže ...
 • Rozšířená realita pro výuku hry na klavír/klávesy 

  Suchánek, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu rozšířené reality a jejímu využití pro výuku hry na klavír nebo klávesy. Je popsán návrh a implementace prototypu výukového systému, složeného z projektoru, počítače a kamery, který ...
 • Automatické udržování letu RC modelu 

  Denk, Filip
  Práce se zabývá stabilizací letu dálkově ovládaného modelu letadla. Cílem je vytvořit systém, který se v průběhu letu sám postará o to, aby letadlo bylo schopné (bez zásahu pilota) udržovat směr letu. Systém využívá 3-osý ...
 • Algoritmické generování estetických rytmických sekvencí 

  Mahnert, Jakub
  Cílem projektu je navrhnout a implementovat systém, který se snaží potvrdit, nebo vyloučit domněnku, že je možné generovat unikátní rytmické sekvence, které člověk vnímá jako estetické. V práci je potom navržen a implementován ...

Zobrazit další