• Grafické rozhraní pro ovládání inteligentní domácnosti 

  Matejčík, Martin
  Táto práca sa zaoberá vývojom grafického používateľského rozhrania na platformu Android pre systém inteligentnej domácnosti vyvíjanou na FIT VUT v Brne. V práci je predstavený systém BeeeOn, ďalej vysvetlený princíp ...
 • Využití heuristik při obnově hesel pomocí GPU 

  Gazdík, Peter
  Tato práce se zabývá různými technikami, které umožňují zlepšení procesu obnovy hesel akcelerovaného pomocí GPU. V první části je představen Markovův model a jednoduché regulární výrazy, které umožňují výrazně redukovat ...
 • Rozpoznávání onemocnění kůže na prstech lidské ruky 

  Šesták, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom metód a aplikácie na rozpoznávanie odtlačkov prstov poškodených ochoreniami kože od zdravých a následnou detekciou vybraných chorôb. V prvej časti sú popísané základné princípy ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Červíček, Karel
  Forex je dnes největším trhem na světě. Díky vysoké likviditě je vhodným kandidátem pro intradenní obchodování na základě jisté obchodní strategie založené na technické a fundamentální analýze. Obchodní strategie jdou ...
 • Systémy převodníků 

  Hnat, Peter
  Táto práce se zabývá převodníkovými systémy. Popisuje vlastnosti různých druhů překladových modelů. Na konkrétních příkladech porovnává vyjadřovací sílu těchto formálních modelů. Práce se nejvíc zaměřuje na konečné a ...
 • Systém pro provázání textů státnicových témat, studijních opor a doplňkových materiálů 

  Hradílek, Jakub
  Hlavním úkolem této práce je se seznámit s metodami vyhledávání definic odborných pojmů napříč texty. Následně navrhnout a vytvořit systém, který bude schopen propojit texty státnicových témat, studijních opor a doplňkových ...
 • Práce s QR kódy ve webových aplikacích 

  Melichar, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a realizace informačního systému vinařské firmy. Práce je rozdělena na kapitoly Základní pojmy, Práce s QR kódy, Návrh informačního systému a Implementace. Kapitoly Základní ...
 • Webový editor souborů formátu MusicXML 

  Hudziec, Tomáš
  Tato práce popisuje realizaci webového editoru hudební notace uložené ve formátu MusicXML. Je nastudována a popsána struktura formátu, implementace je provedena v jazyce HTML5, CSS a JavaScript. Noty se vykreslují pomocí ...
 • Konfigurace OpenWRT systému pomocí protokolu NETCONF 

  Nagy, Peter
  Cílem práce je konfigurace platformy OpenWrt s využitím protokolu NETCONF. Na komunikaci pomocí protokolu NETCONF byly použity stávající nástroje ve formě knihovny libnetconf a sady nástrojů Netopeer. Implementační část ...
 • Generování a ochrana proti DOS útoku na aplikační vrstvě 

  Juhaňák, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřená na generování DoS útoků a ochranu proti nim. Měla by čtenáře uvést do problematiky DoS útoků, objasnit mu jejich dělení a základní principy jejich činnosti. Dále čtenáři nabízí metody a ...
 • Obecný generátor syntaxí řízeného překladu 

  Marcin, Juraj
  Tato práce je věnovaná návrhu a vytvoření obecného generátoru, který provádí syntaxí řízený překlad dle požadavků uživatele. Překlad je vykonávaný syntaktickým analyzátorem a to už v době provádění analýz zdrojového programu. ...
 • Lokalizace robota v bytě s využitím jedné kamery 

  Konderla, Tomasz
  Táto práce se zabývá lokalizací robota pomocí analýzy obrazu z kamery umístěné na robotovi. Také se budu zabývat tvorbou 3D modelu prostředí, který je tvořen z datové sady fotografii pořízené kamerou. 3D model budu tvořit ...
 • Aplikace pro vyhledávání partnerů do posilovny (iOS) 

  Plšek, Dominik
  Využitím mobilních aplikací pracujících na principu geografické blízkosti a sdílené ekonomiky vznikly velmi úspěšné projekty, například v oblasti taxi služby. Uvedené principy se dají aplikovat i na jiné oblasti lidského ...
 • Automatická detekce jazyka textového dokumentu 

  Cakl, Jan
  Tato práce se zabývá rozpoznáním jazyka textového dokumentu. Výsledný program obsahuje implementaci dvou odlišných metod určených pro rozpoznání jazyka textu. První metoda je založena na frekvenčních statistikách N-gramu. ...
 • Ovládání multimediálního přehrávače gesty ruky 

  Zatloukal, Tomáš
  Tato práce se zabývá možnostmi snímání gest rukou provedené uživatelem. Cílem je vytvoření aplikace umožnující ovládání multimedialního přehrávače gesty ruky detekované v hloubkových datech. V textu jsou uvedeny použité ...
 • Nástroj pro generování obsahu databáze pro účely testování softwaru 

  Želiar, Dušan
  Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť nástroj na generovanie obsahu databázy pre účely testovania. Podstatou nástroja je vytvorenie náhodných dát, ktoré spĺňajú zadané obmedzenia. Obmedzenia popisujú štrukturálne väzby v ...
 • Board Game User Interface with a Camera 

  Cihlářová, Dita
  Cílem této práce je vytvořit systém, který bude schopen nahradit reálného protihráče ve hře Dostihy a sázky. Hra je snímána kamerou, ze které se obraz přenáší do počítače, kde probíhá zpracování obrazu a identifikace herních ...
 • Webová platforma pro tvorbu her 

  Gulán, Filip
  Cieľom tejto práce je návrh a realizácia modernej webovej platformy pre tvorbu hier. Webová platforma je určená, ako pre vývojárov HTML5/Javascript hier, tak aj pre hráčov týchto hier. Súčasťou práce je okrem webového ...
 • Šablona pro tvorbu webových stránek zaměřených na fanoušky 

  Kondr, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací univerzální šablony pro snadnou tvorbu webových stránek zaměřených na fanoušky libovolného fotbalového klubu. Výsledná práce dává správci možnost měnit grafickou i ...
 • Systém pro správu a sledování rybářské činnosti 

  Sedláčková, Lucie
  Úkolem této práce bylo provést průzkum mezi uživateli spojenými s rybářskými aktivitami v České Republice. Na základě těchto průzkumů pak navrhnout a implementovat systém sloužící ke správě dat o rybolovu. V průběhu práce ...