• Mobilní aplikace pro anotace obrázků 

  Hřebíček, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou multiplatformní mobilní aplikace pro anotaci obrázků. Teoretická část popisuje specifikaci aplikace, jak z pohledu designu, tak z pohledu funkcionality. V praktické části je rozebrána samotná ...
 • Uživatelské rozhraní kalendáře pro seniory 

  Ryndová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní kalendáře pro seniory vytvořeného pomocí webových technologií. Hlavní částí této bakalářské práce bylo zjištění potřeb uživatele a vytvoření vhodného ...
 • Nástroj pro tvorbu a sledování vývoje technické zprávy 

  Pavelka, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním modernej webovej aplikácie, ktorá umožňuje priebežné písanie technickej správy a sledovanie procesu jej tvorby. Učiteľ definuje štruktúru práce, ktorú ...
 • Nástroj pro sdílení a zobrazování záznamů z letu na padáku 

  Madaj, Tomáš
  Cílem téhle práce je vytvoření webové aplikace, která umožní maximálně jednoduchou 3D vizualizaci a sdílení vložených GPS záznamů. Je určená především pro aerosporty. Aplikace je postavená na full-stack JavaScript platformě ...
 • Rekonstrukce dat z poškozeného CD/DVD 

  Jarolím, Jordán
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí dat z poškozených CD/DVD. Cílem práce je napsat aplikaci, která bude schopna z obrazového vstupu (naskenované fragmenty disku) získaného optickým/elektronovým mikroskopem přečíst bitový ...
 • Návrh binárních amplitudových hologramů pro optické generování ultrazvuku akcelerovaný pomocí GPU 

  Knotek, Martin
  V této práci se zabýváme možnostmi urychlení vědeckých výpočtů s použitím grafických výpočetních jednotek. Termínem vědecký výpočet v tomto kontextu rozumíme specifický algoritmus, který počítá povrch binárních hologramů, ...
 • DPDK nad síťovými kartami COMBO 

  Vido, Matej
  Softvérový aplikačný rámec Data Plane Development Kit poskytuje štandardné rozhranie pre rýchle spracovanie paketov v užívateľskom priestore. DPDK podporuje sieťové zariadenia od viacerých výrobcov a rôzne architektúry. ...
 • Mobilní aplikace pro správu DNS 

  Galajda, Denis
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami a špecifikami tvorby vlastnej mobilnej aplikácie pre správu DNS na systém Android. Cieľom je vytvorenie prehľadnej aplikácie, jednoduchej na ovládanie, ktorá používateľovi umožní ...
 • Grafické demo s využitím procedurálního texturování 

  Drevický, Dušan
  Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou grafického dema veľkostne obmedzeného na 64 kB. Pre vytvorenie štruktúry a vzhľadu realistického prírodného terénu je využité procedurálne generovanie. Terén je definovaný pomocou ...
 • Hluboké neuronové sítě pro analýzu 3D obrazových dat 

  Hlavoň, David
  Práce pojednává o využití plně konvolučních neuronových sítí pro segmentaci kostí z CT snímků. Typickým problémem při trénování na medicinských datech bývá omezená velikost trénovací sady. Experimenty ukázaly, že trénování ...
 • Zobrazení letových informací cestujícím 

  Alfery, Vladimír
  Cílem práce je umožnit pasažérům zobrazit aktuální letové informace, které vidí piloti v pilotní kabině. Tyto informace jsou zobrazitelné na elektronickém zařízení, připojeném k interní bezdrátové síti v letadle. Pro ...
 • Vzdálená správa vestavěných systémů 

  Malina, Peter
  Možnosti dnešních vestavěných zařízení rapidně rostou. Jejich výkon dovoluje běh složitějších aplikací v prostředích Internetu věcí (IoT). Složité aplikace bývají náchylné na chyby a vyžadují průběžnou aktualizaci. Systém, ...
 • Zobrazení rozsáhlé scény pomocí stínových map 

  Spišiak, Ján
  Shadow mapovanie je najpoužívanejšia metóda ktorá sa využíva v real-time 3D grafike na tvorbu tieňov v lokálnych osvetlovacích modeloch. Táto práca krok-za-krokom vysvetľuje proces vytvárania shadow máp. Porovnané su metódy ...
 • Knihovna pro detekci kolizí 

  Chlubna, Tomáš
  Tato práce řeší problém detekce kolizí netriviálních polygonálních modelů v trojrozměrném prostoru. Obecně existují postupy, jak tyto kolize matematicky vyjádřit a vypočítat. Pro použití v oblasti informačních technologií ...
 • Implementace kryptografických algoritmů v FPGA 

  Foltýn, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací šifrovacího algoritmu AES v programovatelném hradlovém poli (FPGA). Návrh jednotky se zaměřuje na kompaktní design a výsledná datová propustnost je spíše druhotná. Implementovaná ...
 • Detekce síťových útoků analýzou informací z hlavičky HTTP 

  Pastuszek, Jakub
  Tato experimentální práce popisuje komunikační protokol HTTP a jeho následná rozšíření. Pomocí monitorování síťových toků je možné získat informace o HTTP komunikaci v podobě IPFIX. Detekce probíhá nad již nasbíranými daty ...
 • Mobilní aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele 

  Skoták, Jiří
  Cílem práce je popsat vývoj aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele. Aplikace je vyvíjena na platformu iOS v jazyce Objective-C. Implementace aplikace je řešena pomocí softwarové architektury MVC. Výsledkem je ...
 • Metody pro obarvení uzlů multigrafu 

  Knotek, Martin
  Tato práce se zabývá algoritmy pro vrcholové barvení a jejich aplikaci na barvení prvků elektrické rozvodné sítě nízkého napětí. Výsledkem práce je program zobrazující průběh barvení pěti implementovaných metod na zvoleném ...
 • Akcelerace NATu a paketového filtru v FPGA pro 10G sítě 

  Orsák, Michal
  Cílem této práce je návrh a implementace univerzálního síťového filtrovacího akcelerátoru pro počítačové sítě o rychlosti 10 Gb/s za použití FPGA. Díky přítomnosti pamětí QDR-II může akcelerátor používat značně větší počet ...
 • Automatická tvorba testovacích případů z datových toků 

  Kraut, Daniel
  Tato práce se zabývá automatickou tvorbou testovacích případů na úrovni jednotkového testování, pro zdrojové texty v jazyce C. K dosažení automatizace jsou použity metody přístupu k software jako k datovým tokům proměnných. ...