• Detekce síťových útoků analýzou informací z hlavičky HTTP 

  Pastuszek, Jakub
  Tato experimentální práce popisuje komunikační protokol HTTP a jeho následná rozšíření. Pomocí monitorování síťových toků je možné získat informace o HTTP komunikaci v podobě IPFIX. Detekce probíhá nad již nasbíranými daty ...
 • Simulace vody na GPU 

  Hanzlíček, Jiří
  Cílem této práce je najít vhodný model kapaliny, jehož numerickou simulaci lze realizovat jako interaktivní. Tento požadavek vede na řešení založené na vysoce paralelním algoritmu. Implementace je provedena na procesoru i ...
 • Webové aplikace na platformě Node.js 

  Červený, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem webové aplikace na platformě Node.js za použití dalších nástrojů a technologií, využívaných pro vývoj podobných aplikací. Hlavním cílem je vytvoření prototypu vzdělávací aplikace, ...
 • Nástroj pro automatické testování produktů SITOP PSU8600 a SITOP UPS1600 

  Slováček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému pro automatizované testování. Předmětem testování jsou zařízení, která podporují průmyslový komunikační standard Profinet. Systém zahrnuje prostředí ...
 • Rozšiřitelný systém pro automatizaci domácností 

  Novák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem systému, jehož cílem je v projektu inteligentní domácnosti BeeeOn umožnit automatizované zpracování dat získávaných z domácností. Práce popisuje architekturu projektu, do ...
 • Řízení robota typu hexapod 

  Pelz, Zdeněk
  Tato práce popisuje obecnou problematiku kráčivých podvozků, zaměřuje se pak na hexapody. Popisuje jejich stavbu těla, analýzu končetin, popisuje také typy chůzí pro pohyb po rovném terénu a senzory pro měření vzdálenosti, ...
 • Nerealistické zobrazování 

  Skalníková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis nerealistického zobrazování. V práci jsou popsány nejznámější techniky, kterými lze dodat obrazu umělecký dojem. Rovněž jsou popsány elementární algoritmy, které jsou potřebné pro ...
 • Zobrazení rozsáhlé scény pomocí stínových map 

  Spišiak, Ján
  Shadow mapovanie je najpoužívanejšia metóda ktorá sa využíva v real-time 3D grafike na tvorbu tieňov v lokálnych osvetlovacích modeloch. Táto práca krok-za-krokom vysvetľuje proces vytvárania shadow máp. Porovnané su metódy ...
 • Bezdrátová meteorologická stanice 

  Kebísek, Marcel
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať systém pre bezdrôtové meranie meteorologických veličín, ich analýzu a sprostredkovanie užívateľovi s možnosťou zdieľania na internete. Systém bol navrhnutý s využitím bezdrôtového ...
 • Asistovaná vektorizace a paralelizace kódu pomocí standardu OpenMP 4.0 

  Slouka, Lukáš
  Predmetom bakalárskej práce je optimalizácia kódu pomocou štandardu OpenMP 4.0, ktorý poskytuje prostriedky pre asistovanú paralelizáciu a vektorizáciu. Okrem popisu štandardu OpenMP 4.0 práca obsahuje aj náhľad do architektúr ...
 • Systém pro provázání textů státnicových témat, studijních opor a doplňkových materiálů 

  Hradílek, Jakub
  Hlavním úkolem této práce je se seznámit s metodami vyhledávání definic odborných pojmů napříč texty. Následně navrhnout a vytvořit systém, který bude schopen propojit texty státnicových témat, studijních opor a doplňkových ...
 • Překladač grafu toků dat do logiky bitových vektorů 

  Sušovský, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit a implementovat nástroj pro překlad modelů grafů toků dat do formátu SMT-LIB. Práce navazuje na projekt HADES výzkumné skupiny VeriFIT Fakulty informačních technologií Vysokého učení ...
 • Radarové měření pro rychlostní disciplíny 

  Lach, Martin
  Tato práce se zabývá radarovým měřením rychlosti sportovců. Cílem práce je implementovat detektor, který snímá sportovce, měří a zobrazuje jejich rychlost. Dokáže rozpoznat jednotlivé sportovce, určit jejich maximální ...
 • Konfigurace OpenWRT systému pomocí protokolu NETCONF 

  Nagy, Peter
  Cílem práce je konfigurace platformy OpenWrt s využitím protokolu NETCONF. Na komunikaci pomocí protokolu NETCONF byly použity stávající nástroje ve formě knihovny libnetconf a sady nástrojů Netopeer. Implementační část ...
 • Rekonstrukce transposonů 

  Šurina, Oliver
  Táto práca sa zaoberá rekonštrukciou transpozónov na základe výstupu programu RepeatExplorer. V prvej časti práca predstavuje základy molekulárnej biológie so zameraním na transpozóny a ich štruktúru. Ďalej popisuje návrh ...
 • Paralelní verze obecné syntaktické analýzy 

  Mikita, Tibor
  Tato bakalářská práce se zabývá obecními metodami syntaktické analýzy. Autor studuje Cocke-Younger-Kasami algoritmus a přichází s návrhem paralelní verze. Motivací autora je zrychlení syntaktické analýzy založené na tomto ...
 • Rozpoznávání onemocnění kůže na prstech lidské ruky 

  Šesták, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom metód a aplikácie na rozpoznávanie odtlačkov prstov poškodených ochoreniami kože od zdravých a následnou detekciou vybraných chorôb. V prvej časti sú popísané základné princípy ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Červíček, Karel
  Forex je dnes největším trhem na světě. Díky vysoké likviditě je vhodným kandidátem pro intradenní obchodování na základě jisté obchodní strategie založené na technické a fundamentální analýze. Obchodní strategie jdou ...
 • Detekce a rozpoznání registrační značky z jedoucího vozidla 

  Tomovič, Martin
  Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu na detekciu a rozpoznávanie registračných značiek, vhodnú pre spracovanie v reálnom čase. Práca obsahuje rozbor vybraných metód zaoberajúcich sa touto problematikou. Časť práce je ...
 • Fotorealistické zobrazování 

  Melcer, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou realistického zobrazování 3D scén, kde jsou popsány postupy vedoucí k fotorealistickému obrazu. Nejprve jsou uvedeny způsoby definice předmětů, jak je scéna vykreslena na ...