Show simple item record

A Bit-Vector Compiler for Data-Flow Graphs

dc.contributor.advisorSmrčka, Alešcs
dc.contributor.authorSušovský, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-06-23T09:02:08Z
dc.date.available2020-06-23T09:02:08Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSUŠOVSKÝ, T. Překladač grafu toků dat do logiky bitových vektorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96425cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/62061
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190041
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vytvořit a implementovat nástroj pro překlad modelů grafů toků dat do formátu SMT-LIB. Práce navazuje na projekt HADES výzkumné skupiny VeriFIT Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. V řešení bylo použito překladače vytvářejícího z původního grafu objektový model. Objektový model je možné  převést do zápisu ve formátu SMT-LIB a přidat do něj aserce požadovaných vlastností systému. Pro ověřování vlastností závisejících na změnách systému je použita metoda rozbalování smyček s uživatelem zadanou hranicí maximálního počtu rozbalení. Možnosti vytvořeného nástoje jsou demonstrovány na sadě modelů grafů toků dat pokrývající všechny prvky vstupního jazyka VAM a jejich kombinace. Výsledek této práce představuje nové možnosti pro zpracování grafů toků dat ve formátu VAM a jejich verifikaci.cs
dc.description.abstractThe principal goal of this bachelor thesis is to design and implement a tool for compiling data-flow graph models to SMT-LIB format. This thesis builds on the research project HADES developed by VeriFIT research group of the Faculty of Information Technology, Brno University of Technology. The solution uses compiler for generating object model from original graph. Object model can be converted to a SMT-LIB format description including assertions of the desired system properties. Loop unrolling method (with user defined boundary for unrollment) is used for verification of system properties depending on changes in state of model. Capabilities of the developed tool are demonstrated on set of data-flow graphs models. Models cover usage of all elements defined in VAM language (input format) and their combinations. Result of this thesis presents new ways of processing data-flow graphs in VAM format and their verification.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFormální verifikacecs
dc.subjectSMTcs
dc.subjectgrafy toků datcs
dc.subjectVAMcs
dc.subjectpřekladačecs
dc.subjectFormal verificationen
dc.subjectSMTen
dc.subjectdata-flow graphsen
dc.subjectVAMen
dc.subjectcompilersen
dc.titlePřekladač grafu toků dat do logiky bitových vektorůcs
dc.title.alternativeA Bit-Vector Compiler for Data-Flow Graphsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:32cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid96425en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:02:08en
sync.item.modts2020.06.23 10:32:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeLengál, Ondřejcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Zkoušel jste porovnávat různé způsoby převodu grafů toku dat na formule SMT? Jaké jsou rozdíly? Existují jiné přístupy pro detekci hazardů pomocí převodu do SMT?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record