Poslední příspěvky

  • Rozvoj a plánování soudobých měst 2 

    Pazderková, Kateřina Dokoupilová; Wittmann, Maxmilian (VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018-07-02)
    Následující katalog prezentuje práce zpracované studenty na VUT v Brně, Fakultě architektury. Pozoruhodné příklady realizací staveb a souborů ze současnosti či nedávné historie prezentují každoročně zahraniční, převážně ...
  • Rozvoj a plánování soudobých měst 

    Pazderková, Kateřina Dokoupilová; Wittmann, Maxmilián (VUT v Brně, Fakulta architektury, 2016-07-10)
    Následující katalog prezentuje práce zpracované studenty na VUT v Brně, Fakultě architektury. Pozoruhodné příklady realizací staveb a souborů ze současnosti či nedávné historie prezentují každoročně zahraniční, převážně ...