Now showing items 4-4 of 4

  • Tvorba rurální krajiny a její nástroje 

    Löw, Jiří; Wittmann, Maxmilian; Dohnal, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2022-02-14)
    Kniha prezentuje možnosti zásahů do krajiny a zákonitosti, kterými se tyto zásahy musí řídit. Krajina je představována jako komplexní prostředí pro život lidí v konkrétních přírodních, hospodářských a společenských podmínkách. ...