Now showing items 1-4 of 4

 • Rozvoj a plánování soudobých měst 

  Dokoupilová Pazderková, Kateřina; Wittmann, Maxmilian (VUT v Brně, Fakulta architektury, 2016-07-10)
  Následující katalog prezentuje práce zpracované studenty na VUT v Brně, Fakultě architektury. Pozoruhodné příklady realizací staveb a souborů ze současnosti či nedávné historie prezentují každoročně zahraniční, převážně ...
 • Rozvoj a plánování soudobých měst 2 

  Dokoupilová Pazderková, Kateřina; Wittmann, Maxmilian (VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018-07-02)
  Následující katalog prezentuje práce zpracované studenty na VUT v Brně, Fakultě architektury. Pozoruhodné příklady realizací staveb a souborů ze současnosti či nedávné historie prezentují každoročně zahraniční, převážně ...
 • Tvorba rurální krajiny a její nástroje 

  Löw, Jiří; Wittmann, Maxmilian; Dohnal, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2022-02-14)
  Kniha prezentuje možnosti zásahů do krajiny a zákonitosti, kterými se tyto zásahy musí řídit. Krajina je představována jako komplexní prostředí pro život lidí v konkrétních přírodních, hospodářských a společenských podmínkách. ...
 • Rural Landscaping and its Tools 

  Löw, Jiří; Wittmann, Maxmilian; Dohnal, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2022-06-01)
  The book shows the possibilities of interventions in the landscape and the rules that these interventions should follow. The landscape is presented as a complex environment for people living in specific natural, economic ...