Show simple item record

Advanced method of signal time-stretching based on tonal and non-tonal segment detection

dc.contributor.advisorBalík, Miroslavcs
dc.contributor.authorVomáčka, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:39:34Z
dc.date.available2018-10-21T20:39:34Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationVOMÁČKA, J. Pokročilá metoda časové konverze signálu založená na detekci tonálních a netonálních segmentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40095cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6227
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá metodou pro časovou konverzi zvukového signálu zaloţenou na odlišném přístupu ke skupinám tonálních a netonálních segmentů signálu v Matlabu. V první části jsou rozebrány metody pro zpracování hudebního signálu zaloţeného na časové kompresi a expanzi a jsou popsány problémy spojené se současným způsobem realizace těchto metod. Dále jsou popsány metody variabilní segmentace a detekce tonálních a netonálních komponentů ve zvukové nahrávce. Ve druhé části je provedena implementace metod variabilní segmentace, tonální detekce a časové expanze a komprese do prostředí MATLAB. Ve třetí části je provedeno testování na zvukových nahrávkách a zhodnocení dosaţených výsledků.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the method for time conversion of an audio signal based on a different approach to groups tonal and non-tonal segment signal implemented in Matlab. The first part deal with methods for musical signal processing based on time compression or expansion and describes the problems associated with the current way of implementing these methods. The following describes the methods of variable segmentation and tonal and non-tonal components detection in the audio recording. At the second part are these methods of variable segmentation, tonal component detection and time compression or expansion implemented in MATLAB. At the third part is performed testing on sound recordings and evaluation of results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTime stretchingcs
dc.subjectvariabilní segmentacecs
dc.subjectWV-VOLAcs
dc.subjectWV-COLAcs
dc.subjectWSOLAcs
dc.subjectdetekce tonálních a netonálních komponentůcs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectTime Stretchingen
dc.subjectvariable segmentationen
dc.subjectWV-VOLAen
dc.subjectWV-COLAen
dc.subjectWSOLAen
dc.subjectdetection of tonal and non-tonal componentsen
dc.subjectMATLABen
dc.titlePokročilá metoda časové konverze signálu založená na detekci tonálních a netonálních segmentůcs
dc.title.alternativeAdvanced method of signal time-stretching based on tonal and non-tonal segment detectionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:30cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid40095en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:37:55en
sync.item.modts2019.05.18 05:36:07en
dc.contributor.refereeTrzos, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record