Show simple item record

Selection of the risk sources and their assessment in the explosives operations

dc.contributor.advisorKotek, Lubošcs
dc.contributor.authorHajný, Vítcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:07:40Z
dc.date.available2019-04-03T22:07:40Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHAJNÝ, V. Výběr zdrojů rizik a jejich hodnocení při skladování výbušnin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other97012cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/62293
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá výběrem zdrojů rizik a jejich hodnocení při skladování výbušnin. Je rozdělena do čtyř částí, přičemž první dvě jsou rešeršní a zabývají se přístupy k výběru zdrojů rizik při skladování výbušnin a zákonnými požadavky na výbušniny, jejich uskladnění, manipulaci a převoz a na budovy, ve kterých jsou výbušniny uskladněny. V další části jsou vybrány a porovnány přístupy k selekci a hodnocení zdrojů rizik ve skutečných skladových jednotkách. V závěrečné části jsou vybrané metodiky použity v případových studiích.cs
dc.description.abstractThe Master´s thesis concerns with the choice of sources of risks and their evaluation with storage of explosives. It is divided into four parts. The first two parts are research ones and they deal with accesses to the choice of sources of risks with storage of explosives and statutory requirements for explosives, their storage, manipulation and transport and then with the buildings, which the explosives are stored in. In the next part the accesses to selection and evaluation of sources of risks in real storage units are chosen and compared. In the final part there is the chosen methodology used in case studies.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSelekce zdrojů rizikcs
dc.subjectvýbušninycs
dc.subjectprevencecs
dc.subjecthaváriecs
dc.subjectSelection of the risk sourcesen
dc.subjectexplosivesen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectaccidenten
dc.titleVýběr zdrojů rizik a jejich hodnocení při skladování výbušnincs
dc.title.alternativeSelection of the risk sources and their assessment in the explosives operationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-13-09:37:56cs
thesis.disciplineKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid97012en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:20:30en
sync.item.modts2020.03.31 01:34:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTabas, Marekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Dušan Maga, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen) Ing. Jan Blechta (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record